Jedným z účelov webovej analytiky je zistiť ako sa správajú návštevníci na konkrétnej stránke, čo konkrétne hľadajú a ako im to zjednodušiť.

Každý väčší web ponúka užívateľom vyhľadávanie na svojich stránkach. Pri menších firemných weboch, ktoré pozostávajú z pár sekcií to nie je potrebné, no pri obrovských portáloch či e-shopoch je vyhľadávanie nevyhnutné! Málokto sa však zamýšľa nad tým, ako vyhodnotiť údaje, ktoré mu poskytujú sami návštevníci (potenciálni zákazníci). A pritom je to úplne jednoduché!

Ako nastaviť sledovanie vyhľadávania?

 

Vyhľadávanie na stránke bežne prebieha v dvoch základných formách.

A) Jednoduchšia forma pre nastavenie

Funguje na väčšine stránok – keď si vyhľadáte „SLOVO“ otvorí sa vám nasledovná adresa: domain.sk/?h=SLOVO

Obsah parametru „h“ vyjadruje vaše vyhľadávanie.

 

B) Zložitejšia forma pre nastavenie

Po zadaní vyhľadávaného slova sa url nezmení, alebo sa pri každom vyhľadání zmení rovnako (napr. domain.sk/vyhladavanie.php). V tomto prípade neviete určiť parameter vyhľadávania, za ktorým by sa vždy nachádzalo hľadané slovo. Je potrebné preto vyvolať virtuálne zobrazenie stránky, kde tento parameter doplníte aj s vyhľadávaným slovom. Návod ako to urobiť nájdete tu. Výsledok tohto nastavenia je ten, že síce sa vám URL reálne nemení (stále je to domain.sk/vyhladavanie.php – pri zadaní akéhokoľvek slova), virtuálne sa však v kóde Google Analytics zobrazí napr. domain.sk/vyhladavanie.php?hladaj=slovo

 

Ak viete, ktorý parameter vyjadruje obsah vyhľadávania, stačí ho jednoducho pridať v Profile Setting (Nastavenia profilu), kde povolíte možnosť Site search Tracking (Sledovanie vyhľadávania na stránkach) a do Query parameter (Parameter dopytu) vložíte parameter, v tomto prípade hladaj .

Po nastavení merania, by sa Vám mali v priebehu 48 hodín začať zbierať data, ktoré následne nájdete v Content => Site Search (Obsah => Vyhľadávanie v rámci webovej lokality)

Čo znamenajú jednotlivé údaje?

 • Počet návštev s vyhľadávaním – zaráta všetky návštevy, pri ktorých návštevník aspoň 1x použil vyhľadávanie
 • Celkový počet jedinečných vyhľadávaní – zaráta len jedinečné (neopakujúce sa) vyhľadávania. T.z. ak vyhľadáte slovo disky, neskôr hliníkové disky a nakoniec znovu disky ide o 2 jedinečné vyhľadávania.
 • Počet zobrazení stránok s výsledkami na vyhľadávanie – zodpovedá počtu zobrazených stránok po Vašom vyhľadávaní – len v rámci vyhľadávania (t.z. nevzťahuje sa na celú stránku). Ak si vyhľadáte spomínané slovo disky, zobrazia sa Vám výsledky na niekoľkých stránkach, ale pozriete si len prvé tri, tak počet zobrazených stránok sa bude rovnať 3.
 • % odchodov z vyhľadávania – ide v podstate o bounce rate zo stránky, kde sú zobrazené výsledky vyhľadávania. T.z. vyhľadáte slovo, ale neprechádzate jednotlivými výsledkami (na ďalšiu stranu vo výsledkoch) ale vyhľadávanie opustíte.
 • % zúžení vyhľadávania – vyjadruje % vyhľadávaní po ktorých nasledovalo ďalšie vyhľadávanie (s iným slovom). Napr. ak hľadáte topánky, následne tenisky, tak v tomto prehľade bude zarátané Vaše vyhľadávanie.
 • Čas po vyhľadaní – vyjadruje čas, ktorý ste strávili prezeraním jednotlivých výsledkov vyhľadávania.
 • Hĺbka vyhľadávania – počet stránok, ktoré si priemerne návštevníci pozreli v rámci výsledkov vyhľadávania

 

V čom Vám site search pomôže?

 • úplne jednoducho zistíte, ako často vyhľadávajú ľudia na Vašej stránke
 • pomohlo im vyhľadávanie v získaní informácie, ktorú hľadali, alebo okamžite opustili vyhľadávanie?
 • na ktorých stránkach využívajú vyhľadávanie najviac? Prečo je tomu tak? Neexistuje možnosť poskytnúť im odpoveď na otázku (ponúknuť informáciu) hneď na tejto stránke?
 • jedna skupina návštevníkov (napr. z istého kľúčového slova z vyhľadávačov) vyhľadáva informácie oveľa viac ako iná skupina (návštevníci z iných kľúčových slov z vyhľadávačov)? Nie je potrebné upraviť cielenie kľúčových slov a smerovať určitú skupinu návštevníkov na inú landing page?
 • má vyhľadávanie vplyv na dokončenie cieľov / transakcie?  Nie je možné s ním viac pracovať? (skvalitnenie výsledkov, prístupu, …)
 • vyhľadávania návštevníkov Vám môžu dať nápady na nové kľúčové slová