Den narcisovAko každoročne, aj tento rok sa 16. Apríla uskutočnila verejná zbierka Ligy proti rakovine (LPR) s názvom „Deň Narcisov“. Celý projekt je sprevádzaný rozsiahlou mediálnou kampaňou za pomoci desiatok médií a spoločností v online aj offline svete. Tento rok sa rozhodla svojou troškou do mlyna prispieť aj VSIBILITY.

Naším cieľom bolo posilnenie mediálnej kampane cez online médium. LPR mala dohodnutých už niekoľko podporných projektov v podobe bannerových reklám, PR článkov či symbolického zobrazovania narcisu na webových portáloch. Vybrali sme preto oblasti, kde boli ešte medzery v propagácii.

Ako prvý prišil na radu Facebook a preto vznikla skupina na podporu Dňa narcisov, ktorá mala veľký úspech v podobe takmer 10 tisíc fanúšikov za dva mesiace. Niekto si môže povedať, že to nie je vôbec veľa, hlavne keď dnes každá druhá skupina má 100tisíc fanúšikov, ale väčšinou sa jedná o bezduché spoločenstvá ľudí, ktorí sa pridávajú všade, hlavne že to dobre znie. Skupina „Podporujem Deň narcisov“ však bola aktívnou komunitou ľudí, ktorých sa rakovina priamo dotkla v rodine, alebo prejavili úprimný záujem o podporu tohto projektu, o čom svedčí aj rozsiahla emotívna diskusia.
Ďalšou nosnou súčastou našej online kampane bol rozhovor s pani Sirackou deň pred Dňom narcisov na portáli Aktualne.sk, ktorý bol podporený rozsiahlou bannerovou reklamou na Aktualne.sk a Centrum.sk.

Podporné súčasti kampane mali podobu ďalšej bannerovej reklamy ako aj nastavenie a optimalizácia PPC reklám v systéme eTarget. Celkovo sa dá online kampaň pre LPR hodnotiť ako veľmi úspešná o čom svedčí aj vyjadrenie Mgr. Lucii Budáčovej, projektovej a programovej manažerky LPR: „Pomoc v oblasti internetovej komunikácie vrámci prípravy kampane zbierky „Deň narcisov 2010“ je z našej strany veľmi pozitívne vnímaná. Nakoľko je samotná kampaň rozsiahla a náročná, je vrámci LPR veľmi náročná venovať 100% pozornosť všetkým kanálom a práve internet a internetová komunikácia ponúka veľmi efektívne možnosti, ktoré spoločnosť Visibility z nášho pohľadu efektívne využila a posilnila tak, aby Liga proti rakovine mohla odkomunikovať potrebné fakty i posolstvo projektu „Deň narcisov 2010“.

Do budúceho roka nám ostalo ešte niekoľko výziev z tohto ročníka, ako napríklad logo Google v takejto podobe:

google-logo