Nástrojov na sledovanie pozícií kľúčových slov je mnoho. Nám vo Visibility sa zatiaľ najlepšie osvedčil Advanced Web Ranking (AWR). Výhodou nástroja je možnosť sledovania pozícií vo viacerých vyhľadávačoch, možnosť výberu špecifického jazyka vyhľadávača, zariadení a pod.

Ak si však chcete uľahčiť prácu a odbremeniť sa od každodenného prihlasovania a sťahovania dát z nástroja, môžete využiť šikovné prepojenie Data Studia s týmto nástrojom.

Nižšie vám ukážeme, ako jednoducho viete AWR s Data Studiom prepojiť. Na konci článku nájdete aj videonávod.

Vytvorenie zdroja dát pre AWR

 1. V prvom kroku sa prihlásime do AWR.
 2. Klikneme na Settings a následne vyberieme Account Settings:Prepojenie Data Studia a AWR
 3. V sekcii Account settings, v časti Developer API, klikneme na tlačidlo Connect to Google Data Studio (môžete si už dopredu skopírovať API key, ktorý využijeme v ďalšom kroku):Prepojenie Data Studia a AWR
 4. Otvorí sa nám nové okno v ktorom vyplníme jednotlivé sekcie: Prepojenie Data Studia a AWR
 5. Vyplňte API token (ak ste si skopírovali API key z kroku č. 3, stačí ho sem vložiť).
 6. Pre sekciu Report Type zvoľte „Keyword Ranking Evolution In Time“.
 7. Pre pole Keywords type vyberte možnosť „Multiple Keywords“.
 8. V časti Project si zvoľte projekt na ktorom chcete sledovať vývoj pozícii jednotlivých kľúčových slov.
 9. V sekcii „Websites“ si zvoľte svoju stránku. Ak ste si v nastaveniach projektu vyplnili aj konkurenčné stránky je takisto možné sledovať pozície na ktorých sa umiestňuje. Následne zaškrtnite „Allow “Websites” to be modified in reports“.
 10. V sekcii „Search Engines“ si zvoľte preferovaný search engines prípadne vyberte „All Search Engines“ a zaškrtnite „Allow “Search Engines” to be modified in reports“.
 11. Ak máte v AWR rozdelené kľúčové slová do samostatných group, viete si v Data Studiu následne vyberať, ktorú skupinu chcete zobraziť. Vyberieme „All Keywords“ a zaškrtneme „Allow “Keyword Groups” to be modified in reports“.
 12. V sekcií „Filter” si zvolíme „Everything“ a zaškrtneme „Allow “Filter” to be modified in reports“.
 13. V sekcii „Sort by” si zvolíme „Position ^ “ a zaškrtneme „Allow “Sort” to be modified in reports“.
 14. Sekciu „Limit“ nastavíme na „100“ a zaškrtneme „Allow “Limit” to be modified in reports“.
 15. Ak máme všetko správne nastavené, klikneme na tlačidlo „Connect“ vpravo hore:Prepojenie Data Studia a AWR
 16. V prípade, že vám vyskočí pop-up okno na potvrdenie zdieľania parametrov „Allow parameter sharing“, kliknite na „Allow“:Prepojenie Data Studia a AWR
 17. V ľavom hornom rohu kliknite na „Untitled Data Source“ a zmeňte ho napr. na „AWR – Názov projektu“ (podľa tohto názvu ho nájdete aj v Data studiu).
 18. Posledným krokom je zmena v rámci riadku „Position“ a stĺpca „Default Aggregation“, kde zmeníme „Average“ na „Min“:Prepojenie Data Studia a AWR
 19. Týmto pádom by malo byť všetko nastavené. Dáne okno môžeme pokojne zavrieť a otvoríme si Data Studio.

Prepojenie AWR zdrojových dát s Google Data Studiom

 1. Prihlásime sa do Google Data Studia
 2. Vytvoríme  si element „Table“
 3. Klikneme na Data Source a zadáme názov nášho Data Source, ktorý sme si vytvorili (v tomto prípade „AWR – nazov projektu test“)
 4. Je možné, že sa Vám zobrazí ten istý Data Source dvakrát – vyberte z nich ktorýkoľvek (mali by byť oba totožné)
 5. V rámci dimenzií („Dimension“) si zvoľte „Keyword“ a „URL“
 6. V rámci metrík („Metric“) si zvoľte „Position“

Videonávod na prepojenie Data Studia s AWR