Už je to skoro 5 rokov, čo som na našom blogu zverejnil návod, ako zarobiť na dôchodcoch. Tento článok vyšiel ako reakcia na rôzne zásielkové obchody, ktoré parazitovali na mojej nebohej babke. Pre jeho úspech som sa rozhodol napísať aj pokračovanie, tentokrát na tému, ako zarobiť na začínajúcich podnikateľoch.

Tento článok bol pôvodne publikovaný na našom blogu v apríli 2020 a prešiel jemnou aktualizáciou v máji 2021. Vznikol na základe mnohých podnetov ľudí, ktorí sa stali obeťami týchto podvodných firiem.

Na úvod treba povedať, že podnikateľské hyeny majú vo všeobecnosti niekoľko spoločných čŕt. Väčšinou sa snažia cieliť buď na ľudí v núdzi, v stresovej situácii, v beznádeji, alebo v nie najlepšom zdravotnom stave. Využívajú dôverčivosť ľudí, v určitom slova zmysle aj ich naivitu a neznalosť pomerov, legislatívy či danej problematiky.

Podnikateľské hyeny nemajú štandardné morálne zábrany. Vždy postupujú podľa zákona, ale nikdy podľa etiky a morálky. Konajú cielene a systematicky. Ich podnikanie je založené na štatistickej pravdepodobnosti.

Samozrejme, podnikateľské hyeny majú rôzne podoby. Nemusí to byť len zásielkový obchod s neodolateľnými ponukami pre dôchodcov. Môže to byť pokojne door-to-door predaj tovaru, ako sú hrnce či vysávače (zaužívaný pojem šmejdi), ale aj prepisovanie energií či iných služieb.

Podnikateľské hyeny cielia na ľudí, ktorí sú vo väčšine prípadov nepripravení a v časovej tiesni rozhodnúť sa. Manipulujú s informáciami vo svoj prospech (časové obmedzenie akcie, pôvodná cena tovaru, výhodnosť ponuky a podobne).

Obľúbenou cieľovou skupinou sú aj začínajúci podnikatelia. Teda SZČO a novozaložené firmy. Týchto subjektov vzniká na Slovensku ročne rádovo v desiatkach tisíc. Podľa portálu Finstat vzniklo v roku 2019 u nás viac ako 20-tisíc nových firiem a v pandemickom roku 2020 to bolo tiež takmer 20-tisíc:

A viac ako 44-tisíc nových živností, veľmi podobne v rokoch 2019 aj 2020:

Je jasné, že veľa z týchto subjektov založili skúsení podnikatelia. Na druhej strane je tu obrovské množstvo začínajúcich podnikateľov bez histórie a skúseností. Sú to ľudia, ktorí si procesom zakladania firiem či živnosti prechádzajú po prvýkrát v živote.

Absolvujú tortúru papierovačiek, čakaní na obchodný register či daňový úrad. Keď sa k tomu pridá stres zo samotného podnikania, otvárania prevádzok či zamestnávania ľudí, nie je čo závidieť.

Založenie firmy alebo živnosti sa v posledných rokoch výrazne zjednodušilo. Nič to však nemení na fakte, že je to naďalej administratívne náročná činnosť. Nijako tomu nepomáha ani personálna poddimenzovanosť obchodných registrov. Pokojne sa môže stať, že na zápis novej firmy čakáte aj niekoľko mesiacov:

Celý tento chaos sa snažia využiť práve podnikateľské hyeny. Fungujú cielene a šlapú ako hodinky. Len niekoľko dní po založení živnosti či novej s.r.o. rozosielajú dôveryhodne vyzerajúce žiadosti o zaplatenie fiktívnych poplatkov:

Výzva na úhradu prichádza zväčša oveľa skôr ako akékoľvek dokumenty z oficiálneho obchodného registra. Má oficiálnu formu (podobne ako štátne dokumenty), pekné guličkové pečiatky a celé sa to tvári reálne ako obchodný či živnostenský register. Len s tým rozdielom, že za tým celým stojí novozaložená s.r.o. Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. s nejakým bielym koňom, ako jeho konateľom, pánom Ivanom Gavryletsom zo Starej Turej.

K výzve k platbe v hodnote 82,10 eur je rovno priložená poštová poukážka. Tento dokument má dokonca lehotu 14 dní na zaplatenie! Ich webová stránka neexistuje a keď som sa snažil e-mailovou formou získať nejaké informácie, nepodarilo sa:

Viem, že podobných „schránkových” firiem existuje niekoľko. Ak ich začnú riešiť príslušné orgány, tak jednoducho sro-čka zanikne a vznikne nová. Predstavte si však ten potenciál trhu.

Pozrime sa na ďalšiu z nich, firmu OBCHODNÝ REGISTER s.r.o. Ide taktiež o novozaloženú firmu (30. máj 2020), ktorá má podľa Finstatu jedného vlastníka a konateľa – Milana Manáka. Ten je zhodou okolnosti rovnako zo Starej Turej. Pán Manák však už nie je len bielym koňom, figuruje vo viacerých firmách.

Táto druhá firma ale funguje oveľa sofistikovanejšie. Okrem žiadosti o platbu posiela rovno „fejkový” výpis z obchodného registra, čo dodáva celej aktivite na dôveryhodnosti:Záhadou zostáva, ako môže obchodný register zaregistrovať firmu s názvom Obchodný Register s.r.o. V každom prípade má táto firma aj webový katalóg, kde realizuje zápisy na doméne obchodnyregister.sk.

Google momentálne indexuje 269 podstránok z tohto webu, čo znamená, že cca toľko firiem zaplatilo 133 eur za zápis. Nevieme, v akom DPH režime je daná firma, tak pre orientáciu berme 100 eur za zápis ako hrubý príjem, čo pri 260 firmách tvorí 26-tisíc eur bez DPH.

Manákov biznis zahrňuje aj ďalšiu pofidérnu firmu, Slovenskú komoru firiem a živnostníkov s.r.o., ktorá ide ešte ďalej v tom, že ak jeden rok niekto uhradí poplatok, tak mu po roku posiela výzvy v tomto znení:

Povedzme si úprimne, koho by to nevydesilo? Kto má čas naťahovať sa na súdoch, platiť právnikov a zisťovať, kto je vlastne v práve? Nezaplatíte radšej ten poplatok? Asi mnoho živnostníkov a menších firiem uvažuje takto, že?

—-

Skúsme si to zosumarizovať. Povedzme, že takáto firma v priemere funguje len pol roka a stihne zaslať výzvu 20-tisíc novým živnostníkom. A nech len 5 % z nich tento poplatok uhradí. Veď to je spolu 82-tisíc eur, v podstate bez námahy. Potrebovali na to softvér na generovanie zásielok, ktorý je napojený na ORSR, respektíve službu ako Finstat, a museli zaplatiť za 20-tisíc listov. Náklady sa teda pohybujú okolo 20-tisíc eur a zisk dosahuje viac ako 50-tisíc eur. Firmu zatvoria, otvoria si novú a ide sa ďalej. Bez námahy a hanby.

—-

Rady od právnika

Ak vám príde prvotný list od takéhoto „súkromného“ registra, odporúčame naň nereagovať, pokiaľ nemáte o ponúkanú službu záujem.

Ako začínajúcim podnikateľom sa vám ale mohlo stať, že ste z opatrnosti požadovanú sumu uhradili a dúfali, že tým to končí. Mohla vám však prísť výzva, aby ste túto sumu uhradili opäť, či nebodaj rovno zásielka zo súdu.

Čo robiť v takom prípade? Netreba sa báť. Treba si v tom len upratať. Pár rád k tomu píšeme v nasledujúcich odsekoch.

Po prvé, ak vám niekto dá od stola jednoduchú radu „neplať a kašli na to“ a nevie okolnosti vášho konkrétne prípadu, riskujete, že vaše problémy sa len viac skomplikujú. To, či máte nárok na vrátenie už zaplatenej sumy, prípadne či ju musíte uhrádzať znova a aj to, ako sa tejto povinnosti zbaviť do budúcna, veľmi závisí od konkrétnych okolností daného prípadu. Najmä od podmienok služby, ktorú ste si zaplatili či nechtiac „objednali“.

Po druhé, keď Vám príde zásielka, hrať mŕtveho chrobáka nemusí byť najlepší nápad. Zásielka môže obsahovať dôležité dokumenty ako napr. platobný rozkaz (o ktorom píšeme viacej nižšie), ktorým vám súd prikáže registru zaplatiť určitú sumu. V niektorých prípadoch platí, že si zásielku nevyzdvihnete, má sa za to, že bola prevzatá v posledný deň odbernej lehoty.

V prípade iných zásielok od súdu môžete napríklad zmeškať lehoty na vyjadrenie sa v súdnom konaní. Pokiaľ tieto lehoty zmeškáte, nepomôže ani argumentácia, že ste zásielku neprevzali, neotvorili a vôbec neviete, čo obsahovala. To platí ako pre elektronickú poštu, tak aj pre doporučenú poštu, ktorá sa Vám odovzdá buď oproti podpisu, alebo si v schránke nájdete tzv. žltý lístoček.

Rôzne lehoty Vám môžu začať plynúť aj v prípade zásielok od súkromného registra. Ich márne uplynutie pre vás môže znamenať ďalšie nepríjemnosti, ako napríklad vznik povinnosti platiť úroky z omeškania alebo zmluvnú pokutu. 

Po tretie, pozor na platobný rozkaz, či tzv. rozsudok pre zmeškanie. V posledných rokoch je v podnikateľských sporoch populárne tzv. upomínacie konanie. Toto osobitné konanie sa vedie na Okresnom súde Banská Bystrica, a to bez ohľadu na to, kde máte svoje sídlo. Upomínacie konanie sa podobá na „klasické konanie“ o platobnom rozkaze. Žalobca predloží spolu s jednoduchým podaním pár podkladov (napr. faktúra, výzva) a keď má súd za to, že preukazujú existenciu nejakej pohľadávky, vydá platobný rozkaz. Proti takémuto platobnému rozkazu sa môžete brániť, avšak len v lehote 15 dní od jeho doručenia. Túto lehotu nemožno predĺžiť. Pokiaľ vám takáto zásielka príde a vy ju nepreberiete, za určitých podmienok Vám môže uplynúť lehota na to, aby ste sa podaním odporu mohli brániť a súdne konanie sa skončí vo váš neprospech. Druhá strana môže ísť rovno za exekútorom. Ostražitosť je na mieste aj v prípade, kedy je proti vám podaná „obyčajná žaloba“ na zaplatenie určitej sumy. Ak na ňu nebudete včas reagovať, súd vám môže vydať rozsudok pre zmeškanie a spor kontumačne prehráte.

Po štvrté, navštívte advokáta čím skôr. Keďže neexistuje univerzálne riešenie, odporúčame sa obrátiť na advokáta, ktorý tieto okolnosti vyhodnotí a vie vám odporučiť najlepší postup. Začať konanie na vlastnú päsť môže byť riziko aj preto, lebo sa uplatňuje tzv. koncentrácia konania. V súdnom spore máte len obmedzený čas na to, aby ste predložili dôkazy svedčiace vo váš prospech. Keď sa obrátite na advokáta až počas rozbehnutého súdneho sporu, je riziko, že nové dôkazy, ktoré budú potrebné pre vašu výhru, vám súd jednoducho neprijme.

Pokiaľ sa rozhodnete ísť za advokátom, mali by ste si so sebou vziať všetky dokumenty, ktoré ste dostali v súvislosti so zápisom v súkromnom registri, vrátane prvotných ponúk, potvrdení, výziev, bankových výpisov a zásielok zo súdu. Vášho advokáta bude zaujímať najmä to, akým spôsobom bola opísaná služba, jej dĺžka trvania, cena a splatnosť, ako aj to, či boli dohodnuté špeciálne dôvody a lehoty pre výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy, ktoré sa odlišujú od zákonnej úpravy, alebo či ste sa zaviazali k špeciálnym sankciám v prípade omeškania s platbou. V tejto súvislosti bude zisťovať aj to, či ponuka odkazuje na nejaké všeobecné obchodné podmienky a či vám tieto podmienky boli známe, alebo či boli k ponuke priložené.

Váš advokát môže skúmať aj to, či konanie druhej strane nie je v rozpore s dobrými mravmi (vtedy by mohlo byť konanie registra, prípadne vaša zmluva s ním, postihnutá absolútnou neplatnosťou), alebo v rozpore s poctivým obchodným stykom (vtedy by konanie registra nebolo chránené právom).

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam s podobnými „súkromnými“ registrami, zostáva prevencia. Na rôzne pochybné ponuky nereagujte a ak sa tak už stalo, buďte aktívni, preberajte a čítajte svoju poštu a ohľadom ďalšieho postupu si nechajte poradiť u vášho advokáta. Veríme, že aj vďaka našim radám budete môcť do sveta podnikania vykročiť tou správnou nohou.

Mgr. Ing. Nina Ševčeková 
Advokátska kancelária Poláček & Partners
www.polacekpartners.sk

Stretli ste sa s podobnými nekalými obchodnými praktikami? Dajte vedieť, nech tieto prípady neostanú bez povšimnutia. Možno aj touto cestou sa nám tak podarí zachrániť niekoľko desiatok eur začínajúcim podnikateľom.