Hoci je počítač dnes bežným nástrojom, s ktorým mnohí trávia väčšinu svojho pracovného času, až žalostne málo ľudí dokáže písať na klávesnici všetkými desiatimi prstami. Kvôli tomu nedosahujú takú rýchlosť v písaní, akú by dosiahnuť mohli. V tomto článku vás skúsim v stručnosti previesť zásadami, ako pomocou tréningu prejsť na profesionálne písanie.

Ľudia, ktorí nevedia písať podľa správneho prstokladu, si osvojili nejaký svoj vlastný spôsob písania. Zapájajú pri ňom rôzny počet prstov. A sú odkázaní na pozeranie sa na klávesnicu.

Aj s niekoľkoprstovou metódou dosahujú mnohí ľudia celkom slušnú rýchlosť v písaní. Svoju rýchlosť si môžete otestovať napr. v nástroji na tomto URL a porovnať svoju rýchlosť s inými:

http://typing-speed-test.aoeu.eu/

Výsledky však budú pôsobiť zavádzajúco. Lebo najväčšia priepasť v rýchlosti písania medzi používaním správneho prstokladu a niekoľkoprstou svojskou technikou nastáva práve vtedy, keď píšeme text s diakritikou (s dĺžňami a mäkčeňmi). Nenašiel som, žiaľ, online test rýchlosti, ktorý by podporoval slovenské texty s diakritikou.

Prečo sa naučiť písať všetkými desiatimi?

  1. Je to jednorazová investícia s trvalým úročením. Tréning vám zaberie odhadom 20 až 50 hodín, aby ste dokázali nahradiť svojskú niekoľkoprstovú techniku a začali plnohodnotné písanie využívať v praxi. Následne bude vaša rýchlosť ešte stále rásť.
  2. Budete produktívnejší: budete vedieť písať rýchlejšie, rýchlejšie odpíšete na mail, rýchlejšie prenesiete do počítača svoje myšlienky. Navyše budete náchylnejší používať v programoch rôzne klávesové skratky, lebo vám prídu so správnym prstokladom pohodlné, čo opäť iba šetrí čas a robí vás produktívnejšími.
  3. Menšia chybovosť: ak dobre zvládnete tréning, budete písať nielen rýchlejšie, ale aj s menšou chybovosťou, pričom mnohé chyby si uvedomíte hneď počas písania a s prstokladom ich aj ľahšie opravíte.
  4. Výraznú časť života nestrávite pozeraním sa na klávesnicu. Klávesnica nie je na pohľad tak atraktívna, aby si zaslúžila toľkej pozornosti. Pozerať sa môžete priamo na počítač alebo kdekoľvek inde. Ste slobodní. 🙂
  5. Šikanu si ani nevšimnete. Ak vám niekto zo srandy poprehadzuje jednotlivé písmenká na klávesnici, nemusíte takýto vtip ani postrehnúť. Je to vďaka používaniu správneho prstokladu, pri ktorom nepotrebujete mať napísané znaky na klávesoch, lebo vaše prsty vedia, kde sú.

Ako začať?

Naučiť sa písať všetkými desiatimi by ste si mali definovať ako cieľ, zvnútorniť si túto motiváciu – opakovať si racionálne výhody, vybičovať svoju vôľu a na najbližšie 4 týždne si tréningové písanie určiť ako prioritu, na ktorú si vyčleníte minimálne jednu hodinu denne, radšej však dve.

Ideálne je, keď to nekombinujete so svojím zaostalým písaním, čo je však spravidla nemožné. Najdôležitejšie je dostať sa do štádia, kedy budete ovládať komplexne desaťprstovú metódu a budete ju tak môcť nasadiť do praxe, hoci budete zo začiatku písať pomalšie ako predtým.

Pripravte si písací stroj alebo normálnu klávesnicu

Odporúča sa učiť písať všetkými desiatimi na klasickom písacom stroji. Ja som sa tiež kedysi dávno na takom učil. Posilní to prsty, najmä malíčky. Učil som sa pomocou učebnice, ktorá je aj v novšom vydaní z roku 2006: Mesiarová: Všetkými desiatimi na písacom stroji a počítači.

Kto nemá prístup k písaciemu stroju alebo mu skrátka hipsterstvo level 9000 nie je po chuti, môže vyskúšať prosto rôzne online nástroje, a to aj bez učebníc. Napr. tento:

http://www.strojopisonline.sk/nacvik

Ak sa idete učiť na klávesnici notebooku, je dôležité, aby mala štandardnú veľkosť. Notebooky s displejom s 10-palcovou uhlopriečkou majú klávesnicu trocha zmenšenú. Ak budete cvičiť na takejto zmenšenine, nebudete vedieť písať na klávesnici normálnej veľkosti. Tie sú na notebookoch s displejmi s uhlopriečkou cca. 12 palcov a viac.

Telo: správne držanie

Správne držanie tela pri písaní

Pri písaní by ste mali byť pohodlne usadení, vystretí. Jednotlivé časti tela by mali byť v pravom uhle (pozri obrázok).

Dbajte na správnu polohu tela a rúk.

Odpracte si bordel zo stola. Odstráňte rušivé vplyvy.

A obetujte aj dlhé nechty. Nechty musia byť dobre zastrihnuté, aby pri písaní nezavadzali. Smola, dámy. 🙂

Dr. Evil

Rozloženie kláves

A teraz to hlavné. Nižšie na obrázku vidíte, ktoré prsty obsluhujú ktorý kláves.

Rozloženie prstov na klávesnici

 • Tyrkysové sú palce, obsluhujú iba medzerník.
 • Najviac klávesov obsluhujú tie najslabšie prsty: malíčky.
 • Ak stláčame kláves Shift s cieľom napísať veľké písmeno, stláčame ho malíčkom druhej ruky, ako tej, ktorou píšeme písmeno.
 • Medzerník (Space) stláčame voľnejším palcom.

Za jednotlivými číslicami sa na slovenskej klávesnici skrývajú písmená s diakritikou. Trochu inak sú rozmiestnené aj iné znaky, ako spojovník (-), rovná sa (=), percentá (%) ap. Ilustračný obrázok sa vzťahuje ale na klávesy.

Východisková pozícia

Klávesnica, základná poloha prstov

Okrem toho treba poznať aj východiskovú pozíciu. Klávesy so znakmi F a J sú „embosované“ – majú drobnú vyvýšeninu, aby boli pomocou hmatu rozoznateľné. Ostatné prsty patria na klávesy naľavo od F a napravo od J. Palcom patrí medzerník (Space).

Na numerickej klávesnici je „embosovaná“ číslica 5, ktorá patrí prostredníku pravej ruky.

Trénujeme: dôležité zásady

  • Píšte bez pozerania sa na klávesnicu: Prsty začínajú a stále sa vracajú do východiskovej pozície – tam ležia alebo sú tesne nad klávesnicou.
  • Trénujte pravidelne a intenzívne. Inak nad tým strávite iba kopu času a nikdy sa to nenaučíte.
  • Jednotlivé cvičenia preberajte postupne. Stále sa posúvate o dva klávesy vpred. Viac naraz neskúšajte.
  • Nespájajte nepríjemné s užitočným. Venujte sa iba tréningovým textom.
  • Dodržujte rytmus – úder na medzerník (space) musí mať rovnakú časovú dĺžku ako úder na iný kláves.
  • Pohyb musí vychádzať iba z kĺbu prsta.
  • Keď pri cvičení nedodržiavate rytmus, precvičujte ho dovtedy, kým nebudete písať plynule.
  • Pri výcviku nepoužívajte spätný kláves.
  • Úder musí byť krátky, ľahký a istý.
  • Píšte pomaly, pozorne, rytmicky.
  • Bez hmatovej istoty nepostupujte ďalej, ale dané cvičenie stále opakujte.
  • Neklamte sa pozeraním sa na klávesnicu.
  • Nepodceňujte nácvik zriedkavých znakov a číslic – aj tam treba hmatovú istotu. Ja som túto chybu urobil. 🙂
  • Stláčanie Shiftu a znaku prstami jednej ruky je vážnou chybou. Sústreďte sa na jej odstránenie.
  • Učte sa na cudzojazyčných textoch v jazykoch, ktorým nerozumiete. Vtedy sa budete sústrediť na jednotlivé znaky.
  • Rýchlosť nesmie ísť na úkor presnosti.
  • Zacvičte si, ak cítite únavu pri trénovaní.

Vytrvajte!

U mnohých dochádza pri tréningu k niekoľkotýždňovej stagnácii, čo pôsobí veľmi demotivujúco. Môžete mať pocit, že vaša pofidérna technika písania bola efektívnejšia. Treba vytrvať. Zrazu sa mozog adaptuje na dané písanie a ide to natoľko podvedome, že si to ani neuvedomujete a začínate písať pomerne rýchlo.

Pamätajte si, že najdôležitejší je:

 • rytmus, ktorý zdokonalí
 • presnosť a presný rytmus vyústi
 • v rýchlosť.

Veľa úspechu.