Hoci je počítač dnes nástrojom, s ktorým mnohí trávia väčšinu svojho pracovného času, až žalostne málo ľudí dokáže písať na klávesnici všetkými desiatimi prstami. Kvôli tomu nedosahujú takú rýchlosť v písaní, čo má negatívny vplyv na ich produktivitu. V tomto článku vás skúsim v stručnosti previesť zásadami, ako pomocou tréningu prejsť na plnohodnotné písanie.

Ľudia, ktorí nevedia písať podľa správneho prstokladu, si osvojili nejaký svoj vlastný spôsob písania. Zapájajú pri ňom rôzny počet prstov. A čo je najhoršie: sú odkázaní na pozeranie sa na klávesnicu.

Aj s niekoľkoprstovou metódou dosahujú mnohí ľudia celkom slušnú rýchlosť v písaní. Svoju rýchlosť si môžete otestovať napr. v nástroji na tejto adrese a porovnať svoju rýchlosť s inými:

https://10fastfingers.com/typing-test/slovak

Prečo sa naučiť písať všetkými desiatimi prstami?

 1. Jednorazová investícia s trvalým úročením. Výcvik vám zaberie odhadom 20 až 50 hodín. Zabezpečí, aby ste dokázali nahradiť svojskú niekoľkoprstovú techniku a začali plnohodnotné písanie využívať v praxi. Následne bude vaša rýchlosť naďalej rásť. Ak píšete v priemere 2 hodiny denne, a vďaka nácviku to znížite o 30 %, potom za rok ušetríte okolo 27 pracovných dní. Prerátajte si to na peniaze.
 2. Budete produktívnejší. Budete vedieť písať rýchlejšie, rýchlejšie odpíšete na mail, rýchlejšie prenesiete do počítača svoje myšlienky. Navyše budete náchylnejší používať v programoch rôzne klávesové skratky, lebo vám prídu so správnym prstokladom pohodlné, čo opäť iba šetrí čas a robí vás produktívnejšími.
 3. Menšia chybovosť. Ak dobre zvládnete tréning, budete písať nielen rýchlejšie, ale aj s menšou chybovosťou, pričom si mnohé chybyuvedomíte hneď počas písania a s prstokladom ich aj ľahšie opravíte.
 4. Výraznú časť života nezabijte pozeraním sa na klávesnicu. Klávesnica nie je na pohľad taká atraktívna, aby si zaslúžila toľkej pozornosti. Pozerať sa môžete priamo na počítač alebo kdekoľvek inde.
 5. Šikanu od kolegov si ani nevšimnete. Ak vám niekto z dlhej chvíle poprehadzuje jednotlivé písmená na klávesnici, nemusíte takúto zlomyselnosť ani postrehnúť. Je to vďaka používaniu správneho prstokladu, pri ktorom nepotrebujete mať uvedené znaky na klávesoch, lebo prsty vedia, kde sú.

10 prstová metóda písania. Ako začať?

Naučiť sa písať všetkými desiatimi by ste si mali definovať ako cieľ, zvnútorniť si túto motiváciu – opakovať si racionálne výhody, ktoré vo výsledku získate, vybičovať svoju vôľu a na najbližšie 4 týždne si výcvik v písaní určiť ako prioritu, na ktorú si vyčleníte minimálne jednu hodinu denne, radšej však dve.

Ideálne je, keď to nekombinujete so svojím provizórnym písaním, čo je však spravidla nemožné. Najdôležitejšie je dostať sa do štádia, v ktorom budete ovládať komplexne desaťprstovú metódu a budete ju tak môcť nasadiť do praxe, hoci budete zo začiatku písať pomalšie ako predtým.

Pripravte si písací stroj alebo normálnu klávesnicu

Učiť sa písať všetkými desiatimi prstami je najlepšie na klasickom písacom stroji. Posilní to prsty, najmä pomerne slabé malíčky, ktoré sa však vo veľkom využívajú.

Kedysi dávno som sa učil pomocou učebnice, ktorá je aj v súčasnosti naďalej dostupná: Mesiarová: Všetkými desiatimi na písacom stroji a počítači.

Kto nemá prístup k písaciemu stroju, môže využiť rôzne online nástroje, a to aj bez učebníc. Napr. jeden z týchto:

Ak sa idete učiť na klávesnici notebooku, je dôležité, aby mala štandardnú veľkosť. Notebooky s displejom s 10 a menej palcovou uhlopriečkou majú niekedy o čosi menšiu klávesnicu.

Ak sa naučíte písať na menšej klávesnici, môže vám to spôsobovať problémy na klávesniciach so štandardnou veľkosťou.

Správne držanie tela, čistý stôl a ostrihané nechty

Správne držanie tela pri písaní

 • Pri písaní by ste mali byť pohodlne usadení, vystretí.
 • Jednotlivé časti tela by mali byť v pravom uhle (pozri obrázok).
 • Dbajte na správnu polohu tela a rúk.
 • Odpracte si neporiadok zo stola. Odstráňte rušivé vplyvy.
 • Nechty musia byť dobre zastrihnuté, aby pri písaní nezavadzali.

Rozloženie kláves

A teraz to najdôležitejšie. Nižšie na obrázku vidíte, ktoré prsty obsluhujú ktorý kláves.

Rozloženie prstov na klávesnici

 • Tyrkysové sú palce, obsluhujú iba medzerník.
 • Najviac klávesov obsluhujú tie najslabšie prsty: malíčky.
 • Ak stláčame kláves Shift s cieľom napísať veľké písmeno, stláčame ho malíčkom druhej ruky, ako tej, ktorou píšeme písmeno.
 • Medzerník (Space) stláčame voľnejším palcom.

Za jednotlivými číslicami sa na slovenskej klávesnici skrývajú písmená s diakritikou. Trochu inak sú rozmiestnené aj iné znaky, ako spojovník (-), rovná sa (=), percentá (%) ap. Ilustračný obrázok sa vzťahuje ale na klávesy.

Východisková pozícia

Klávesnica, základná poloha prstov

Okrem toho treba poznať aj východiskovú pozíciu. Klávesy so znakmi F a J sú „embosované“ – majú drobnú vyvýšeninu, aby boli rozpoznateľné pomocou hmatu. Ostatné prsty patria na klávesy naľavo od F a napravo od J. Palcom patrí medzerník (Space).

Na numerickej klávesnici býva hmatom odlíšiteľná číslica 5, ktorá patrí prostredníku pravej ruky.

Cvičíme prstoklad: dôležité zásady

  • Píšte bez pozerania sa na klávesnicu. Prsty začínajú a stále sa vracajú do východiskovej pozície – tam ležia alebo sú tesne nad klávesnicou.
  • Trénujte pravidelne a intenzívne. Inak nad tým strávite iba kopu času a nikdy sa to nenaučíte.
  • Jednotlivé cvičenia preberajte postupne. Stále sa posúvate spravidla o dva klávesy vpred. Viac naraz neskúšajte.
  • Učte sa iba na cvičných, nie reálnych textoch.
  • Dodržujte rytmus. Úder na medzerník (space) musí mať rovnakú časovú dĺžku ako úder na iný kláves.
 • Pohyb musí vychádzať iba z kĺbu prsta.
  • Ak pri cvičení nedodržiavate rytmus, precvičujte ho dovtedy, kým nebudete písať plynule.
 • Pri výcviku nepoužívajte spätný kláves.
 • Úder musí byť krátky, ľahký a istý.
 • Píšte pozorne a rytmicky.
  • Bez hmatovej istoty nepostupujte ďalej, ale dané cvičenie stále opakujte.
 • Neklamte sa pozeraním sa na klávesnicu.
  • Nepodceňujte nácvik zriedkavých znakov a číslic – aj tam treba získať hmatovú istotu, pričom je to spravidla najťažšie.
  • Stláčanie Shiftu a znaku prstami jednej ruky je vážnou chybou. Sústreďte sa na jej odstránenie.
  • Učte sa na textoch v jazykoch, ktorým nerozumiete. Vtedy sa budete ľahšie sústrediť na jednotlivé znaky.
 • Rýchlosť nesmie ísť na úkor presnosti.
 • Rozhýbte sa, ak cítite počas učenia únavu.

Vytrvajte na ceste za rýchlym písaním

U mnohých pri tréningu dochádza k niekoľkotýždňovej stagnácii, čo pôsobí veľmi demotivujúco. Po niekoľkých týždňoch cvičenia môžete nadobudnúť pocit, že vaša provizórna technika písania bola efektívnejšia. Treba vytrvať, kým sa mozog neadaptuje na dané písanie. Správne písanie všetkými desiatimi sa stane úplne prirodzeným a začnete písať pomerne rýchlo.

Pamätajte si, že najdôležitejší je:

 • rytmus, ktorý zdokonalí
 • presnosť a presný rytmus vyústi v rýchlosť.

Prajem veľa úspechu.