V praxi sa často stretávam s tým, že ľudia sa pri porovnávaní svojich webov s konkurenciou zameriavajú na metriky, ktoré nie sú dôležité alebo ich nesprávne interpretujú. Rozhodol som sa preto napísať návod, v ktorom vám ukážem ako analyzovať konkurenciu podľa relevantných metrík. Bude mať tri časti:

  • Faktory mimo stránky
  • Faktory na stránke
  • Sociálne siete a signály

V prvej časti budeme porovnávať faktory mimo stránky.

Zabudnite na PageRank

Pod faktormi mimo stránky (po anglicky off-page) si veľa ľudí stále predstavuje iba PageRank. Je to však iba jeden z približne 80 faktorov, ktoré rozhodujú o pozíciách stránok vo vyhľadávačoch a ani zďaleka nie je ten najdôležitejší. Na PageRank pomaly zabúda už aj Google, ktorý ho v minulom roku aktualizoval iba dvakrát a neočakávam, že v tomto roku to bude viac krát. Google nám navyše ukazuje len jeho zjednodušenú verziu, ktorá navyše nie je ani aktuálna.

Čo je teda dôležité?

Z desiatok faktorov, ktoré ovplyvňujú pozície vo vyhľadávačoch som vybral tie, ktoré vám pomôžu získať základný prehľad o tom, ako je na tom váš web v porovnaní s konkurenciou.

Rozdeliť ich môžme do týchto častí:

  • autoritatívnosť webu
  • spätné odkazy
  • zaindexované stránky
  • vek domény

Autoritatívnosť webu

Autoritu webu si môžeme overiť v nástrojoch Open Site ExplorerMajestic SEO, ktoré sa dajú na analýzu využiť aj v bezplatnej verzii. Všímame si tieto metriky:

Domain Authority a Page Authority – Metriky od Mozu, ktoré kombinujú rôzne faktory ako počet a kvalita odkazov, MozRank, MozTrust a podobne. Číslujú sa od 0 do 100. Čím vyššie číslo, tým lepšie. Domain Authority sa vzťahuje na celú doménu (napr. visibility.sk) a Page Authority len na konkrétnu podstránku (napr. https://visibility.sk/sluzby)

Citation Flow a Trust Flow – Alternatíva k metrikám od Mozu. Je dobré nespoliehať sa iba na jeden zdroj informácií, pretože ani jeden nástroj nedokáže kvôli technickým obmedzeniam vyhodnotiť dáta na 100% správne.

Citation Flow je odhad toho, či bude web v budúcnosti citovaný a odkazovaný. Trust Flow zase hodnotí dôveryhodnosť webu. Číslujú sa od 0 do 100. Čím vyššie číslo, tým lepšie.

Spätné odkazy

Pri analýze spätných odkazov by sme sa mali zameriavať nielen na ich počet, ale aj ich kvalitu. Na analýzu môžeme znovu použiť nástroje Open Site ExplorerMajestic SEO (zaškrtneme Fresh Index).

Počet spätných odkazov – Celkový počet odkazov, ktoré smerujú na váš web. Platí, že čím viac tým lepšie, ale samozrejme nemôžme sa zastaviť len pri tomto hodnotení a musíme analyzovať aj ich kvalitu.

Počet odkazujúcich domén – Celkový počet domén, ktoré odkazujú na vašu stránku. Tu už sa začína ukazovať aj kvalita odkazového portfólia. Ak máte veľa odkazov a málo odkazujúcich domén, tak niečo pravdepodobne nebude v poriadku.

Počet odkazujúcich IP adries – Rovnako dôležitá metrika ako počet domén. Môžete mať veľa odkazujúcich domén, ale ak sú všetky z jednej IP adresy, tak je to problém.

Počet odkazov na doménu – Je to pomer medzi celkovým počtom odkazov a počtom odkazujúcich domén. Tu platí, že menej je viac. Ak je toto číslo príliš vysoké, tak to môže znamenať, že na vás odkazuje veľa nerelevantných odkazov z pätičiek webov.

Počet odkazov na IP adresu – Aj tu platí, že menej je viac. Ak máte väčšinu odkazov z jednej IP adresy, tak to môže znamenať, že sú z nejakej siete navzájom prepojených webov.

Zaindexované stránky

Počet zaindexovaných stránok si môžete jednoducho overiť v Google, ak zadáte do vyhľadávača site:domena.sk, napr. site:visibility.sk. Platí, že čím viac, tým lepšie, ale samozrejme treba si skontrolovať, či sú zaindexované len unikátne stránky alebo aj duplicitné.

Vek domény

Staršie domény sú často vo výsledkoch vyhľadávača zvýhodňované oproti novým doménam. Platí to hlavne vtedy, ak na nich od začiatku bol nejaký obsah a neboli len odparkované a nepoužité. Vek domény si môžete skontrolovať v nástrojoch Domain Age Tool alebo Domain Age Checker. Ak chcete zistiť, odkedy bol na doméne umiestnený obsah, tak môžete využiť nástroj Internet Archive Wayback Machine.

Ako vyzerá analýza?

Na ukážku som vytvoril analýzu najnavštevovanejších slovenských spravodajských portálov.

V tabuľke sú všetky dôležité metriky, ktoré sme si spomenuli vyššie. Sú tam aj konkrétne hodnoty pre všetkých 5 portálov.

Analýza slovenských spravodajských portálov

(Klikni pre zväčšenie)

V tomto prípade boli výsledky jednoznačné a z analýzy vyšiel ako víťaz portál sme.sk. Jeho web je najautoritatívnejší, smeruje na neho najviac odkazov z najväčšieho počtu domén, má najviac zaindexovaných stránok a spolu s pravda.sk aj najstaršiu doménu.

Takáto analýza vám nezaberie viac ako 20 minút. Je dobré si výsledky odlíšiť farbami, aby ste aj vizuálne vedeli rýchlejšie vyhodnotiť výsledky. Získate ale prehľad o tom, v čom ste lepší alebo horší ako konkurencia a v čom by ste sa mali zlepšiť.

Analýza vám pomôže aj pri určovaní SEO cieľov. Chceli ste sa zobrazovať vysoko na niektoré kľúčové slová, ale zistili ste, že konkurencia je ďaleko pred vami? Vyberte si inú oblasť, kde nie je taká silná konkurencia. Bez analýzy by ste len zbytočne mrhali svojim časom.

Záver

Ak ste článok dočítali až sem, tak viete ako urobiť porovnať váš web s konkurenciou a na ktoré faktory sa zamerať. Pri vyhodnocovaní výsledkov by ste sa nemali spoliehať iba na dáta, ale aj na vlastný rozum. Skúste sa nad výsledkami zamyslieť v širšom kontexte a nevnímajte ich ako jediný pravdivý ukazovateľ úspešnosti vášho webu.