Google ani cez leto opäť nezaháľal a pridal do reklamných účtov novú funkciu. Nazval ju „mapa účtov“ a pre agentúry, ktoré spravujú viacero účtov, bude určite predstavovať veľkú pomoc. Každá agentúra z času na čas narazí na problém, že organizácia v správcovi účtov (MCC) je neprehľadná. Ak máte správcu účtu (MCC) s viacerými podúčtami zo zákazníckych alebo iných účtov, tak s touto funkciou môžete mať všetky účty pod kontrolou na jednom mieste.

Štruktúra mapy účtov

Štruktúra mapy účtov je jednoduchá. Ak ste prihlásení, na najvyššej úrovni budete vidieť celú hierarchiu účtov. Napríklad, ak ste prihlásení do agentúrneho účtu, budete vidieť hierarchiu všetkých zamestnancov, ktorí patria pod agentúru, ale ak budete prihlásení na úrovni podsprávcu, uvidíte len tie účty, ktoré spravuje podsprávca. Pri prihlásení sa ako zamestnanec tak neuvidíte hierarchiu účtov ostatných pracovníkov.

Výhody mapy účtov

Umožňuje prístup k jednoduchému prehľadu štruktúry účtu, kde máte k dispozícii prehľad výkonov jednotlivých účtov. Mapa účtu zobrazuje správcov a všetky podúčty v jednom prehľade. Štruktúra je jednoduchá a ľahko pochopiteľná, pre každý účet si môžete zobraziť práve tie metriky, ktoré potrebujete (zobrazenia, konverzie, cenu, CTR a pod.). Aby ste mali metriky pod kontrolou, je tu možnosť farebne si ich odlíšiť a určiť si pre každú metriku inú farbu. Prehľady sú zobrazené pokope, v jednom náhľade, a nemusíte sa už tak preklikávať cez jednotlivé tabuľky. Rýchlo získate prehľad, ktoré účty sú zdieľané s externými správcami, aj o štítkoch na úrovni účtu a dokonca aj remarketingových zoznamoch.

Túto možnosť považujem za veľký prínos, a preto len dúfam, že Google bude vytvárať aj ďalšie nové funkcie, ktoré budú také užitočné ako táto, prípadne vylepší už existujúce.