Pred nejakým časom sme na našom blogu písali o zániku výborného nástroja na analýzu spätných odkazov Back Link Analyzera (Náhrada za backlink analyzer sa hľadá ťažko). V článku sa taktiež spomínalo zopár možných náhrad, medzi ktorými sa objavil aj Yahoo! Site Explorer (YSE), ktorého API práve Back Link Analyzer využíval. Avšak aj tomuto toolu odzvonilo.

Otcom YSE je Tim Mayer. Vznikol a fungovať začal 29. septembra 2005 a jeho zánik datujeme na 21. novembra 2011. YSE si budeme navždy pamätať ako prvý komplexný nástroj, ktorý umožňoval užívateľovi zistiť, ktoré weby a stránky sú zaindexované, aké a koľko majú spätných odkazov. Nie je teda ťažké uhádnuť v čom bol tento nástroj taký prevratný a čo umožňoval marketérom a SEO špecialistom.  Vďaka toolu ako je tento dokážeme spoľahlivo zistiť, kde všade má naša konkurencia odkazy a podľa toho smerovať a riadiť náš linkbuilding.

U odborníkov to vyvolalo rôzne reakcia od smútku až po radosť. V zásade sa však zhodujeme s názorom,  že YSE bol v tejto oblasti prelomový, ale nastal jeho čas odísť.

Čím ho nahradiť? My vo VISIBILITY využívame komplexný nástroj na správu kampaní Raven Tools. V rámci neho sa nachádza aj veľmi kvalitný backlink analyzer, ktorý vyhodnotí spätné odkazy daného webu, dokáže ich usporiadať do skupín podľa URL a report si môžete pohodlne vyexportovať na Excelu. Raven tool ako taký je však platená služba a analyzátor spätných odkazov umožňuje vyhodnotiť 40 webov mesačne. Ak tento limit prešvihnete je potrebné si za ďalšie reporty priplatiť.