Vzhľadom na pandémiu koronavírusu musia mnohé firmy zverejňovať pre svojich zákazníkov nové informácie a zmeny prameniace z danej situácie. Google ako reakciu na to spúšťa dva spôsoby, ktorými môžete vo výsledkoch vyhľadávania zvýrazniť dôležité oznamy súvisiace s COVID-19.

Webmastri môžu využiť štruktúrované dáta alebo pridávať oznamy cez Search Console. V prvom rade sú pre Google dôležité oznamy zo strany zdravotníckych a vládnych organizácií, ktoré sa týkajú dôležitých zmien, ako napríklad školská dochádzka alebo nariadenia týkajúce sa voľného pohybu.

Je dôležité spomenúť, že nové funkcie sú stále vo vývoji, takže na e-shopoch alebo iných „bežných” stránkach sa zmeny nemusia zobraziť okamžite. Aktívnym využívaním v praxi sa však „fičúrky” budú lepšie prispôsobovať pre všetkých správcov webstránok a ostatných používateľov.

Ako sa zobrazujú štruktúrované dáta pre COVID-19?

Po pridaní dát na stránku sa informácie o koronavíruse môžu zobraziť vo forme rich snippetu popri klasickom zobrazení stránky v SERP-e, čiže výsledkoch vyhľadávania. Rich snippety obsahujú krátke zhrnutie, ktoré je možné rozbaliť pre detailnejšie informácie. Google upozorňuje, že tento formát sa môže časom meniť.

Zdroj: Webmasters Blog

Ako nastaviť zobrazovanie zmien v SERP-e?

Ako sme v úvode článku spomenuli, sú dve alternatívy. Google označuje štruktúrované dáta ako odporúčanú možnosť. Search Console by mala fungovať ako alternatíva.

Štruktúrované dáta pre koronavírus

Štruktúrované dáta sú štandardizovaným formátom. Poskytujú informácie o stránke a bližšie špecifikujú typ obsahu. Pre Google ide o najjednoduchší spôsob, ktorým môžu tieto dáta zbierať. Výhodou je rýchle updatovanie zmien a v budúcnosti možnosť reportingu v Search Console.

Detailné informácie o tom, ako štruktúrované dáta nasadiť na stránku, nájdete priamo na blogu od Googlu.

Nastavenie v Search Console

V prípade, že nemáte technické kapacity na zapracovanie štruktúrovaných dát, tak informácie môžete implementovať do Search Console. Google opäť ponúka kompletný návod a zdôrazňuje, že nástroj je stále vo fáze beta testovania, takže v ňom môže dochádzať k zmenám.

Ide o krátkodobé riešenie, keďže štruktúrované dáta sa môžu automaticky updatovať podľa zmien na stránke. S týmto nástrojom by ste zmeny museli robiť manuálne a nemohli ich sledovať v reportingu v Search Console. Pred nasadením informácií si najskôr musíte stránku overiť.

Ďalšie alternatívy

Existuje hneď niekoľko schém štruktúrovaných dát, ktorých kompletný zoznam nájdete v Search Gallery. Pripájame niekoľko z nich a pridávame aj riešenia od Googlu:

  • Vláda a zdravotnícke organizácie: Na zvýraznenie informácií týkajúcich sa verejného zdravia a všeobecných usmernení ponúka Google kompletného sprievodcu.
  • FAQ: V prípade, že máte na stránke často kladené otázky, využite príslušné štruktúrované dáta zo Search Gallery.
  • Pozastavenie online nakupovania: V prípade, že ste museli pozastaviť predaje alebo dovoz, odporúčame tento návod.
  • Otváracie hodiny a dočasné zatvorenie: Pre zmeny otváracích hodín v čase koronavírusu odporúčame tento návod.
  • Eventy: V prípade zrušených, presunutých alebo inak pozmenených podujatí odporúčame tento návod.