Kto z vás nechce mať prácu, pre ktorú bude ráno vstávať? Do ktorej bude chodiť s nasadením, horlivosťou a bude v nej môcť využívať svoje talenty, svoje silné stránky? Ak ste hneď odpovedali nie, tak tento článok nie je pre vás. No ak horíte túžbou vidieť v práci zmysel, čítajte ďalej.  

Tento článok bol napísaný 15. 4. 2015 a aktualizovaný 15. 3. 2016.

Úspešná firma začína v hlave riaditeľa

Na pleciach manažérov a pracovníkov personálnych oddelení leží neľahká úloha. Vytvoriť vo firme prostredie, kde môžu zamestnanci naplno rozvíjať svoj potenciál, a prispievať tak k spokojnosti na oboch stranách. K naplneniu cieľov firmy a zároveň k spokojnosti a rozvoju zamestnancov. Je to uzavretý kruh, win-win situácia.

Zamyslite sa, ak vo vašej firme nie sú ľudia, ktorí sa v nej cítia dobre, tak ako môže firma ako celok prosperovať? Slušné ohodnotenie už dávno nie je jediným motivátorom.

Naša Digital Directorka Julka v tomto článku zhrnula, ako emócie šéfa značne vplývajú na náladu a výkon vo firme. Firma je celkom, ktorý musí ťahať za jeden povraz, avšak postoje a správanie šéfa majú rapídny dopad na každého zo zamestnancov. Tím ľudí nastavuje šéfovi zrkadlo alebo lepšie povedané, všetci sme si zrkadlami navzájom.

Šťastie a úspech sú prepojené nádoby

Pocit šťastia v práci úzko súvisí s tým, či sa zamestnanec cíti naplnený tým, čo robí, či môže slobodne vyjadrovať svoje myšlienky a či atmosféra, ktorá panuje v kancelárii počas bežného dňa, je pozitívna alebo negatívna.

My vo VISIBILITY sa od začiatku snažíme budovať príjemnú firemnú kultúru. Čo to znamená? Jeden druhému si pomáhame, brainstormujeme na tulivakoch, po práci zájdeme na pivo alebo „teambuildingujeme” pri oslavách narodenín. Lepšie sa spoznávame na kurzoch leadershipu. Pozitívna firemná kultúra nám vytvára príjemné prostredie na prácu a nekonečné možnosti rozvoja.

Ak patríte medzi ľudí, ktorí riadia tím alebo ste HR manažéri, zrejme si často kladiete takéto otázky:

  • Ako vytvoriť pracovné prostredie, kde sa slobodne a bez strachu vyjadrujú emócie?
  • Ako nastaviť nielen víziu a ciele firmy, ale aj jej kultúru?
  • Ako byť dobrým a podporným lídrom?  
  • Ako dostať do práce viac kreativity?
  • Ako vyberať do tímu šikovných ľudí, ktorí budú mať chuť a motiváciu v ňom zostať?

Ak ste zase zamestnancom alebo živnostníkom, môžete si klásť otázky z iného súdka:

  • Mám počúvať signály tela, keď som prepracovaný?
  • Ako sa dostanem k práci svojich snov, keď ma od nej delí toľko prekážok?
  • Ako si spravím rozumný work-life balance, keď mám rodinu, deti a ešte aj koníčky, na ktorých mi záleží?

Otázky by mohli pokračovať, pokračovať a pokračovať.

A odpoveď…?

O tom, čo sa s tým dá robiť a o ďalších inšpiratívnych postupoch „uplatňovania šťastia“ v práci sa dozviete na ďalšom ročníku Konferencie Happy Company 2016. Partnerom konferencie sa stala aj VISIBILITY, pretože podporujeme projekty, ktoré inšpirujú k zodpovednému podnikaniu.

O čom bude Konferencia Happy Company 2016?

Už štvrtý ročník pripravovanej konferencie je o zodpovednom a vedomom tvorení progresívnejších firiem a spokojnejších zamestnancov. Je pre každého, kto má potrebu nájsť hlbší zmysel v práci, byť nabitý energiou, no pritom nájsť work-life balance. Nielen teóriou, ale reálnymi príbehmi rečníkov, ktorí, cez možno občas tŕnistú cestu, našli zmysluplnú prácu či životné poslanie.

Nakopnúť alebo len dostať nový pohľad na vec vám pomôžu rečníci ako Šimon Šicko, CEO a spoluzakladateľ korporácie Pixel Federation, Juraj Stankay, Industry Manager Google Slovensko či Katarína Kovalčíková, koučka a trénerka rečníckeho kurzu Speak Up. Celý zoznam spíkrov a názvy ich prednášok nájdete na stránke projektu.

Viac ako tisíc slov vám atmosféru priblíži video z minulého roka:

Heslo tohto ročníka znie: „Šťastie v práci závisí od práce na sebe”. Okolie, vláda ani rodičia nemajú podiel na vašom vlastnom šťastí a kariérnom úspechu. Iba vy sami. Objaviť v sebe túto zodpovednosť vám pomôže Konferencia Happy Company 12. mája v Divadle Aréna.