Zamýšľali ste sa nad tým, čo sú najpodceňovanejšie formy podpory online marketingu? Kde majú firmy a možnože aj jednotlivci rezervy? Dali sme dokopy 5 tipov, ktoré vám môžu pomôcť, ak ich teda ešte nerobíte.

Internetové fóra

Spomínate si na rok 2006? To bola zlatá éra internetových fór. Keď sme niekam cestovali, vo veľkom sme si pýtali rady, živo sa komunikovalo. Komunita bola vtedy tak silná, že ľudia veľmi radi odpovedali na otázky a zdieľali svoje skúsenosti.

Dodnes to, samozrejme, funguje. Potom sa toho chopili aj rôzni ľudia, ktorí riešili linkbuilding a v podstate sa začali tieto fóra spamovať. Pre mnoho ľudí prestali mať pridanú hodnotu, pretože nemohli dôverovať takým odpovediam. Následne sa do toho ešte zamotal kvázi natívny marketing alebo ľudia, ktorí boli vyslovene platení, aby participovali vo fórach, pod tou nejakou pokrievkou, že komunikovali vybranú značku, ktorou boli platení.

Postupom času sa z internetových fór stalo šedé miesto internetu. Tí, ktorí sledujú určitú komunitu časom našli tých, ktorí sa stali dôveryhodnými autoritami. Takže odpoveď na svoju otázku a priestor na debatu našli. No väčšina ľudí fóram prestala dôverovať.

Funkciu fóra a diskusie potom sčasti prevzali sociálne siete. V dnešnej dobe sú však internetové fóra v mnohých oblastiach veľmi relevantné, napríklad v oblastiach ako automobilový priemysel alebo tie spomínané cestovateľské fóra. Tam sú ešte stále ľudia, ktorí princíp internetových fór a debaty na nich využívajú naplno a snažia sa pomôcť iným ľuďom.

Zoberme si napríklad Quoru. Ľudia tam hľadajú odpovede na otázky, ktoré majú. Tí, ktorí na Quoru prispievajú sú odmeňovaní vo forme hlasov a bodov, čo je forma gemifikácie. Je tam obrovský priestor pre to, aby ste sa vy ako firma či jednotlivec zapájali do diskusií a budovali si svoje povedomie a značku.

Samozrejme, nie spamovým spôsobom, ale tak, že sa snažíte reálne pomôcť v témach, v ktorých ste doma. Takýmto spôsobom si vybudujete povedomie. Napríklad Quora je úplne ideálny spôsob, pretože je využívaná globálne, je tam obrovský počet ľudí, ktorí nielen kladú a odpovedajú na otázky. Najväčšie množstvo ľudí tie informácie pasívne číta a berie si z toho poznatky pre seba.

SlideShare

Ďalší hack, ktorý je často prehliadaný je SlideShare, ktorý už je pod LinkedInom. Je to platforma na zdieľanie rôznych typov prezentácií. Ak máte SlideShare účet, ktorý je využívaný, kde naozaj nahrávate svoje prezentácie, riešite ich zdieľanie, tak si tam, podobne ako na iných sociálnych sieťach alebo na YouTube, viete vytvoriť databázu followerov.

Takto môžete jednoducho zdieľať svoje prezentácie s účastníkmi vášho semináru či iných aktivít. Zo SlideShare viete vybudovať plnohodnotný sociálny účet, ktorý ľudia využívajú. Keď je váš účet silný alebo keď si za určitý čas prezentáciu pozrie veľa ľudí, SlideShare vie danú prezentáciu promovať.

Práve promované prezentácie sú jednoduchá cesta, ako sa dostať na homepage, k organickým návštevám a organickým stiahnutiam. Ak SlideShare nevyužívate naplno, tak je to jedna z vecí, ktorú sa vám určite oplatí začať robiť.

Recyklácia úspešného obsahu

Čo sa v praxi deje? Firmy sa predbiehajú, aby produkovali nejaký obsah, či už v podobe blogových príspevkov, alebo videí, alebo čohokoľvek iného. Málokedy sa stáva, že si firmy retrospektívne pozrú svoje obsahové aktivity za posledných niekoľko rokov.

Preto choďte na to múdro a spravte revíziu. Zoberte tie najúspešnejšie, či už blogy, alebo videá. Snažíte sa ich časom recyklovať? Tým nemáme na mysli len republishing, že si zoberiete trojročný článok a aktualizujete sem-tam nejaké informácie a znovu ho publikujete.

Skúste ísť na to sofistikovanejšie. Keď vidíte, že nejaký článok má historicky vysokú čítanosť a úspešnosť, zamerajte sa naň. Ľudia naň stále chodia a stále si hľadajú potrebné informácie. Modifikujte článok do inej podoby. Pozmeňte obsah, spravte videoblog alebo z textu spravte práve prezentáciu na SlideShare. Jednoducho zrecyklujte ten obsah, ktorý vidíte, že bol úspešný pre vašich návštevníkov a snažte sa z neho vyťažiť čo najviac.

Marketingová sila jednotlivca

Marketingová sila jednotlivca je taký osobný online marketing. A to platí hlavne pre firmy, kde máte osobnosti, ktoré nemajú problém so sebaprezentáciou. Značkám ľudia dôverujú menej ako jednotlivcom a autoritám. To znamená, že ak máte vo firme ľudí, ktorí sa radi prezentujú, tak to využite.

Nechajte ich, nech tvoria obsah pod svojím menom, nech sa tým promujú a komunikujú. Jednak si tí ľudia budujú svoju osobnú značku, čo je pre nich samotných a pre ich kariéru dobré. Zároveň podporujú tým hlavnú značku vašej firmy, takže podľa nás je toto tiež cesta, ako dostať nejaké extra body z pomyselného online marketingového rebríčka.

Webináre, podcasty a livestream

Táto oblasť bola už viackrát diskutovaná, no stále si myslíme, že sa toho robí v našich končinách málo. Webináre, tak ako aj podcasty, majú rastúcu tendenciu z pohľadu popularity. Ľudia radi počúvajú obsah. Veľakrát sú v situáciách, keď niekam kráčajú, majú slúchadlá alebo sú v aute a nestačí im klasická hudba. Práve vtedy prichádzajú na scénu podcasty ako jedna veľká oblasť, ktorá sa dá využiť.

Môžete ju prepojiť s recykláciou obsahu, ktorú sme už spomínali. Veľmi málo firiem využíva podcasty a webináre tak, aby im to nejakým spôsobom marketingovo fungovalo. Častým problémom je nedostatok kapacít, ktoré by to vedeli robiť kontinuálne a dlhodobo dobre. Keď sa občas niečo pripraví, je to taký jednorazový výkrik do tmy.

Keď koncepčne podchytíte tieto formy online obsahu, tak vám to do budúcnosti z pohľadu online marketingovej stratégie pomôže. Dôležitá je ale kontinuita, ktorá pomáha udržať súčasných a osloveniu budúcich zákazníkov. Tak isto si pravidelnými aktivitami budujete povedomie aktívnej značky, ktorá aktívne reaguje na dianie vo svojom odbore.