Barbara Lenická

Barbara Lenická

Office Manager

Aktuálne som študentkou 5.ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave, programu marketingový a obchodný manažment. Marketing ma oslovil až na vysokej škole, kedy som pomaly začala zisťovať ako, čo funguje a viac vidieť do tejto sféry. Už počas môjho štúdia na vysokej škole som mala možnosť pracovať na rôznych projektoch, kde som mala príležitosť využiť svoje vedomosti a poznatky. Tu som zistila, že marketing bude moja cesta. Vo voľnom čase ma nájdete buď na nejakom koncerte slovenských kapiel, evente, alebo v našich horách zdolávať kopce. Milujem adrenalín a dobrodružstvá, a preto aj mojím životným mottom, ktorým sa riadim, je „žijeme len raz“.

Certifikáty
  • Google digitálna garáž

  • Grow with Google-Design thinking