V dnešnej dobe sa už väčšina webmasterov snaží prepojiť svoje stránky so sociálnymi sieťami. Či už ide o rôzne like / share buttony, alebo umiestnenie streamu vlastnej page, príp. pokročilejší aplikujú napr. activity stream.

Ďalšou možnosťou ako zlepšiť prepojenie so sociálnymi sieťami je úprava informácii, ktoré sa zdieľajú na Facebooku pri shareovaní Vášho odkazu (článku / produktu / …). Tie Facebook načítava automaticky, príp. prevezme údaje z meta tagov pre sociálne média.

Špecifikáciu meta tagov, ktoré môžete použiť nájdete na The Open Graph protocol. Tieto meta tagy platia okrem Facebooku aj pre Google+.

Užitočným nástrojom na otestovanie týchto dát pre Facebook je Facebook Debugger. Tento nástroj Vám spracuje ukážku social meta tagov z Vašej stránky. Je skvelý aj v tom, že aktualizuje údaje v cache pamäti pre danú url (článok, detail produktu, …). Ak ste v článku zmenili napr. fotku, stačí do debuggeru zadať znovu adresu článku a Facebook si tak stiahne nové dáta.

Facebook Debugger - VISIBILITY

 

Ďalšie súvislosti a možnosti pri integrácii Facebooku a webstránky postupne predstavíme v ďalších článkoch.