Vítam vás v druhom pokračovaní článku „Zlepšujeme PPC kampane”.

Dnes sa dozviete ďalšie tipy na optimalizáciu PPC kampaní.

 

Nastavenie automatických pravidiel

Automatické pravidlá vám umožňujú vykonávať automatické zmeny vo vašom účte v závislosti od nastavení a podmienok, ktoré si sami zvolíte. Môžete tak zmeniť napríklad stav reklamy, rozpočet, cenové ponuky a podobne.

Ak chcete napríklad zvýšiť cenovú ponuku pre kľúčové slovo, zakaždým, keď sa vaša reklama neumiestni na prvej strane, môžete nastaviť príslušné pravidlo a AdWords vykoná zmenu automaticky za vás. Automatické pravidlá vás môžu tak isto upozorňovať emailom, keď nastane konkrétna zmena.

Vďaka týmto užitočným pravidlám ušetríte čas, pretože nemusíte sledovať kampane a uskutočňovať manuálne zmeny. Ideálne použitie je pri veľkých kampaniach, alebo ak spravujete veľké množstvo klientov.

 • Klikneme si na tlačidlo „Automatizovať” a vyberieme si pravidlo vhodné potrebám pre vašu kampaň.
 • Automatické pravidlá môžeme vytvárať na všetkých úrovniach – Kampane, Reklamné skupiny, Reklamy a Kľúčové slová.

01

Ako príklad si môžeme uviesť vytvorenie pravidla zmeny maximálnej ponuky CZK:

 • Vyberieme si príslušné pravidlo a keď už sme v nastaveniach, tak si z ponuky „Použiť pre” vyberieme zoznam kľúčových slov, ktorých sa má automatické pravidlo týkať.
 • Najdôležitejšou časťou je nastaviť automatickú akciu. Zvýšiť alebo znížiť cenovú ponuku. Máme tu, dokonca, na výber nastavenie maximálnej cenovej ponuky, akú sme ochotní zaplatiť, aby sme mali rozpočet pod kontrolou.
 • Vyberieme požiadavku, na základe ktorej dôjde k aktivácii automatického pravidla. Môžeme pridať aj niekoľko požiadaviek súčasne.
 • Pokračujeme nastavením frekvencie vykonávania automatického pravidla.
 • Pravidlo si pomenujeme, aby sme mali v tom prehľad a nastavíme si zasielanie výsledkov. Je dobré si nechať posielať emaily, aby sme mali nad automatickými pravidlami kontrolu.
 • Po nastavení si môžeme overiť správnosť nastavenia pravidla kliknutím na „Zobraziť ukážku výsledkov”.

02

 • Ak chceme spravovať už vytvorené automatické pravidlá, tak sa preklikneme v ľavom menu na „Hromadé operácie” a potom „Automatické pravidlá”.
 • Tu môžeme meniť nastavenia v automatických pravidlách. Môžete ich vypínať alebo zapínať a podobne.

03

Hygiena kľúčových slov

Tak, ako aj naše zuby potrebujú svoju hygienu, tak aj o kľúčové slová sa musíme dobre starať. Prinášajú nám väčšinu návštevníkov, klikov, a tým aj konverzie. Ako však zistíme, že ktoré sú úspešné a ktoré nie? Pozrieme sa im na zúbok.

 • V karte „Kľúčové slová” si buď zaškrtneme jednotlivé slová, alebo môžeme ponechať aj všetky. Klikneme na „Podrobnosti” (ako je vyznačené na obrázku) a vyberieme si z možností „Všetky” alebo „Vybraté”.
 • Zobrazí na nám prehľad vyhľadávacích dopytov, kde môžete vidieť skutočné vyhľadávania, ktoré ľudia zadali a ktoré viedli k zobrazeniu s následným kliknutím na vašu reklamu.
 • Takto si môžeme relevantné kľúčové slová jednoducho pridávať, alebo, naopak, nerelevantné slová vylúčiť.
 • Ako pomôcku môžeme použiť cenu za konverziu a počet konverzií pri každom kľúčovom slove.
 • Tak isto nesmieme zabúdať na stĺpec „Typ zhody”. Snažíme sa pridávať kľúčové slová vo vyznačenej zhode v ktorej boli vyhľadávané.

04

Použitie vlastného plánovania reklamy

Ak chcete, aby sa vaša reklama zobrazovala iba v určitých dňoch alebo iba počas pracovnej doby, keď ste v práci a ste pripravení riešiť otázky zákazníkov, tak potom by ste mali začať využívať plánovanie reklám.

Či už je to z hľadiska kreditu, alebo optimalizácie, je ideálne mať reklamu časovo naplánovanú.

 • Kliknete si na kartu „Dimenzie” a vyberiete si metriku, podľa ktorej chcete mať dimenzie zobrazené. Medzi najčastejšie patrí „Hodina dňa”, ako je to na obrázku, a „Deň v týždni”.

05

Následne si môžete analyzovať, v ktorých hodinách alebo dňoch boli reklamy efektívne alebo, naopak, kedy sa neoplatí reklamovať. Zvyčajne bývajú konverzie z rána, keď ľudia prichádzajú do práce, potom okolo obeda pri obedňajšej prestávke a na záver večer alebo po príchode z práce domov. Samozrejme, to všetko záleží od typu produktu alebo služby, ktorú inzerujete.

Častým javom je aj pokles dopytu počas víkendu. Môžete si všimnúť zvýšený dopyt v nedeľu večer.

Ako to teda využiť pri našej optimalizácii?

 • Analyzujeme si výkon vybranej kampane podľa dimenzií a pripravíme si časový plán reklám.
 • Vyberieme si vybranú kampaň a klikneme na kartu „Nastavenia”, potom na „Plánovanie reklám”.
 • Pridáme nový plán zobrazenia reklám kliknutí na „+ Plánovanie reklám”. Dávajte si pozor na to, aby ste nevynechali nejakú hodinu alebo deň. Ak danú hodinu alebo deň nepridáte, tak vám AdWords automaticky v tom čase jednoducho reklamy zobrazovať nebude.
 • Uložíme vytvorený časový plán.
 • Na záver upravujeme cenovú ponuku v stĺpci „Úprava cenovej ponuky”. Silné časové obdobie podporujeme zvýšením cenovej ponuky, slabé časové obdobie zase znížením cenovej ponuky.
 • Snažíme sa dosiahnuť optimálny stav kampaní tak, aby sme využili čo najväčší potenciál kampane.

06

Zlepšenie kvality skóre

Skóre kvality je odhadom kvality vašich reklám a vstupných stránok spustených týmto kľúčovým slovom. Vyjadruje sa číselne od 1 po 10, kde 10 je najlepšie. Zaznamenané je pre každé kľúčové slovo vo vašom účte.

Skóre kvality má veľký význam z hľadiska znižovania cien za preklik a umiestnenia reklamy vo vyhľadávaní.

Skóre kvality si vieme pozrieť na karte „Kľúčové slová”. Ak stĺpec v prehľade nevidíte, tak si ho pridáte kliknutím na „Stĺpce” – „Prispôsobiť stĺpce”. Vyberieme metriku „Atribúty” a pridáme skóre kvality.

07

Keď už vieme, kde skóre kvality nájdeme a čo to vlastne znamená, tak si ho skúsme vylepšiť:

 • Zmeňte texty reklám tak, aby ste umiestnili kľúčové slová do titulku reklamy.
 • Tak isto skúste vložiť kľúčové slová do jedného z dvoch popisných riadkov. Dávajte si pozor, aby reklama dávala zmysel. Náhľad reklamy uvidíte hneď vedľa napravo.
 • Využívajte zobrazenú webovú adresu. Málo reklám ich využíva a pritom sa dá veľmi dobre využiť na vloženie kľúčového slova. Nebojte sa hrať s touto adresou. Slúži iba na informačné účely a môže byť úplne iná ako koncová, na ktorú cielite reklamu.
 • Vylúčte všetky nerelevantné kľúčové slová.
 • Ak táto optimalizácia nezlepší vaše skóre kvality, tak skúste pouvažovať nad kvalitou koncovej webovej adresy, tzv. landing page. Či zodpovedá reklame, koľko textu sa nachádza na stránke, na aké kľúčové slová je optimalizovaná a podobne.

08

Diagnostikovať chybu nízkeho skóre kvality vám pomôže aj Google. Stačí, keď si otvoríte prehľad „Kľúčové slová” a pri každom slove nájdete v stĺpci „Stav” taký malý obláčik. Podržaním kurzora myši vám vybehne diagnostika s možnosťou Google nápovedy.

09

Na záver by som rád zdôraznil dôležitosť spomínaných zlepšení v predošlom aj v tomto druhom článku.

Možno ste sa už s niektorými radami stretli a možno sú pre vás nové. V každom prípade je potrebné dbať o optimalizovanie kampaní a budeme radi, ak sa s nami podelíte aj o vaše skúsenosti s kampaňami vo forme komentára na konci článku 🙂