Google nedávno oznámil, že začal s postupnou transformáciou frázovej zhody, ktorá bude po novom zahŕňať aj funkcie modifikátora voľnej zhody. Frázová zhoda bude inteligentnejšia, čo v praxi znamená, že nový systém priraďovania bude brať do úvahy aj slovosled, ak ovplyvňuje význam kľúčového slova.

Porovnanie doterajšieho fungovania s novým:

vyhladavacie dopyty

Zdroj: Google

Pre slovenský jazyk budú tieto zmeny platiť od júla 2021. Ak používate modifikátor voľnej zhody, nemusíte pre zmenu vykonať žiadne aktivity. Určite vám však odporúčame sledovať výkonnosť nového typu frázovej zhody a následne optimalizovať cenové ponuky, rozpočty a ostatné premenné. Môže totiž dôjsť k zmenám objemu návštevnosti.

Určite vítame zo strany Google zmeny, ktoré vedú k zjednodušenej správe kampaní a zároveň dokážu zvýšiť výkonnosť reklám. Novým typom frázovej zhody zrejme dokážeme osloviť viac relevantných používateľov, čo je určite pozitívna správa.