Presne ako čítate v nadpise, aj samotné protokoly sú schopné vytvárať duplicity, samozrejme ak ich nemáte použité správne.

Pre kompletnosť informácií,  si dáme rýchlu definíciu týchto protokolov a následne si ukážeme, ako ich upratať z hľadiska SEO.

Použitie http a https

protokol HTTP Protokol HTTP

HTTP (Hyper Transfer Protocol) sa používa na prenos a výmenu dát, tiež dokumentov v HTML. Áno, presne jemu vďačíme za taký rýchly rozmach internetu. Dnes už dokáže preniesť akýkoľvek súbor, používa sa aj spoločne s XML pre webové služby a aplikácie. Protokol HTTP bohužiaľ neumožňuje šifrovanie ani integritu dát. Tu prichádza na scénu protokol HTTPS.

Protokol HTTPS

(Hypertext Transfer Protocol Secure) sa používa na zabezpečenie dátového prenosu pred odpočúvaním, sfalšovaním dát a navyše dokáže overiť  identitu protistrany, na čo používa šifrovanie pomocou SSL alebo TLS.  Jeho použitie by malo byť len na stránkach:

  • potvrdenie a prijímanie on-line objednávky, alebo kreditnej karty
  • pri práci s dôležitými dátami v systémoch bánk, úradov, inštitúcií
  • pri vstupoch do intrasietí
  • na stránkach formulárov, kde sa vypisujú citlivé informácie (adresa, meno, tel.č., atd.)

Všade  inde je tento protokol zbytočný, navyše spomaľuje stránku a vytvára duplicity.

 

Duplicitný obsah a kanonizácia

Teraz sa pozrieme na to, ako zabrániť zbytočným duplicitám:

  1. Nakoľko je potrebné udržať vyhľadávače čo najďalej od indexovania HTTPs stránok, je skvelým riešením tohto problému, použitie  HTTPs jedine po stlačení tlačidiel log-in, sing-up alebo zaplatiť a podobných dôverných stránok.
  2. Kontrolujte pomocou robots.txt, stránky ktoré môžu byť prechádzané a indexované
  3. Použite súbor .htaccess.
  4. V prípade indexácie týchto stránok, vymažte ich vo webmaster tools
  5. Ak máte dynamické stránky napr. v php použite na ne: try< ?phpif ($_SERVER[„SERVER_PORT“] == 443){echo “< meta name=” robots ” content=” noindex,nofollow ” > “;}?>
  6. Drastickejšie riešenie je použitie presmerovanie 301 z HTTPs na HTTP