Dnes si povieme o tom, ako využiť obchodné alebo priateľské partnerstvá čo najviac. Nebudeme sa baviť o osobných vzťahoch, skôr to bude o biznisových vzťahoch v súvislosti aj s online marketingom.

Zdá sa mi, že veľa firiem rieši online aktivity v zmysle reklama, komunikácia, tvorba obsahu atď., ale zabúdajú pritom na to, že v rámci svojho fungovania (pretože každá tá firma robí nejaký typ biznisu, či už e-shop, ktorý predáva produkty, má svojich dodávateľov, má svojich marketingových partnerov, alebo je to firma, ktorá rieši B2B biznis, dodáva nejaký softvér a pod.) sa vyskytnú aj iné firmy, s ktorými akýmkoľvek spôsobom spolupracujete. Či už je to na priateľskej báze, alebo je to vyslovene nejaký obchodný vzťah.  

Práve tieto veci sa dajú aj v rámci online marketingových aktivít celkom dobre využiť. Spísal som pre vás niekoľko tipov na to, ako správne takéto partnerstvá využiť, aby z toho bol osoh pre obidve strany.

1. Guest blogging

Guest blogging je úplne prvá vec, ktorá mi napadla v súvislosti s partnerstvami. Akonáhle máte spriatelenú firmu, dodávateľa, alebo kohokoľvek, s kým sa dá relevantne spolupracovať, tak je to tá najprirodzenejšia forma, ako si vzájomne vypomôcť, ak si produktovo priamo nekonkurujete.

To znamená, že napríklad, ak vy máte nejaký blog alebo ste aktívni na sociálnych sieťach, tak viete napísať o ich produktoch, ich biznise alebo o čomkoľvek, čo nemusí pôsobiť príliš komerčne. Takýmto spôsobom si viete aj z dlhodobého hľadiska vymieňať obsah, ktorý môže vzdelávať, odovzdávať nejaké zaujímavé tipy a informácie, alebo si pokojne môžete zdieľať aj rôzne recenzie produktov a pod.

2. Newsletter

Veľa firiem má newsletter. V tom prípade to najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je vymeniť si (nechcem povedať publiká, pretože to by možno nebolo úplne v poriadku z pohľadu zákona) informácie v newsletteroch. Možno môžete vášmu publiku poslať nejaký zaujímavý tip na niečo, čo robí váš obchodný partner a naopak. Newsletter je pomerne jednoduchá vec, ktorá sa dá robiť či už jednorazovo, alebo aj dlhodobo.

3. Výmena remarketingových publík

Na váš web chodia vaši zákazníci a ľudia, pre ktorých ste cieľová skupina, na web vášho obchodného partnera chodia podobne zase iní ľudia. Akonáhle majú tieto publiká nejakú šancu, že tie produkty alebo služby, ktoré spoločne svojim klientom dodávate, sú kompatibilné z pohľadu publika, tak potom dáva zmysel si toto remarketingové publikum vymeniť.

Keď vám bežia nejaké remarketingové kampane (na Google, Facebooku atď.), v podstate sa dá technicky zabezpečiť, aby ste vy cielili nejaké kampane na remarketingové publikum vášho partnera a naopak.  

4. Spoločné podujatia

Spoločné podujatia dávajú podľa mňa obrovský zmysel. My vo Visibility robíme kopec školení a rôznych eventov, na ktoré chodí veľké množstvo ľudí. A v podstate, aj keď robíme nejaký formát podujatia, tak ho nie vždy vieme obsahovo plne zastrešiť len my. Samozrejme, chceme, aby ten obsah podujatia mal nejakú pridanú hodnotu pre tých ľudí, ktorí tam chodia, takže nám naozaj dáva zmysel, aby tam prišiel a odprezentoval nejakú časť (samozrejme, znova nekomerčnú) aj náš obchodný partner, s ktorým spolupracujeme.

5. Zdieľanie príspevkov

Teraz sme už pri sociálnych sieťach. Je to v podstate veľmi jednoduchá forma. Napr. sa to dá použiť aj, ak nejaká firma robí event cez Facebook alebo má nejaký zaujímavý status a máte s danou firmou nejakú nadštandardnú spoluprácu. Prečo si aj takýmto spôsobom nerozšíriť ten zásah na sociálnych sieťach?

6. Spoločné balíčky a akcie

Dajú sa využiť v prípade, že je vaša obchodná spolupráca už naozaj úzko previazaná a vaše produkty a služby sa prelínajú, sú kompatibilné. Vtedy už naozaj viete vytvoriť špeciálnu akciu, viete to zakomponovať do nákupného procesu. Napr., ak vlastníte e-shop, človek u vás nakupuje, vloží si produkty do košíka, a potom ho či už drop shippingom alebo iným spôsobom viete upsalovať na produkty, ktoré patria zase vášmu partnerovi a pod.  

Alebo iný príklad: Vy predávate vína, váš obchodný partner zasa doplnkový sortiment, ktorý súvisí s výrobou vína. Tak, prečo by sa to nedalo prepojiť aj produktovo? Pre zákazníka to môže byť len pridaná hodnota.

7. Reselling produktov (drop shipping)

Reselling produktov a drop shipping som už trochu načrtol. Súvisí to s tými akciami, kedy viete na klientov či už cez newsletter, sociálne siete komunikovať tieto akcie. Keď už máte klienta u seba, tak mu chcete dať aj nejakú pridanú hodnotu, ktorá je väčšinou vo forme užitočného obsahu, ktorý mu vie pomôcť, alebo aj v podobe nejakých akcií. Napr. on vďaka tomu, že je klient, dostane poštovné zadarmo, dostane rôzne zvýhodnené produkty a pod.

Prečo by takéto akcie nemohol dostať aj od iných e-shopov alebo od iných firiem, s ktorými vy spolupracujete? Znova si teda aj týmto spôsobom viete vymeniť publiká a obchodne nastaviť tú spoluprácu tak, aby tie balíčky a akcie dávali zmysel. Finálna fáza celého procesu potom je, že sa s obchodným partnerom prepojíte aj produktovo a zákazník to vo finále nemusí ani vnímať.

To by bolo niekoľko bodov, ako sa zamyslieť nad tým, ako s vaším obchodným partnerom spolupracovať ešte užšie, či už z pohľadu online marketingu alebo aj z toho strategického a obchodného. Ak teda máte nejakých obchodných partnerov alebo nejaké firmy, s ktorými pre vás má zmysel spolupracovať, tak toto sú podľa mňa veci, o ktorých sa dá s nimi pokecať.

Môžete tak otvoriť debatu a uvidíte, možno z toho aj niečo užitočné vypadne.