V tomto videoblogu si povieme niečo o tom, ako sa dá experimentovať s cielením online reklamy.

Či už sa bavíme o PPC kampaniach alebo bannerových kampaniach, vo väčšine prípadov je to o tom, že máte nejaký produkt/službu, zamýšľate sa nad nejakou cieľovou skupinou, na ktorú chcete tento produkt alebo službu komunikovať, vytvorí sa kreatíva, landing page a pripravia sa kampane. Cielia sa či už nejaké kľúčové slová vo vyhľadávaní, alebo bannery na nejakú vybranú cieľovú skupinu a podobne.

Najčastejšie spôsoby „experimentovania“

Väčšinou sa experimentuje s vekovým rozložením, so záujmami ľudí, samozrejme, s typmi portálov, na ktoré chodia, s kľúčovými slovami, ktoré hľadajú… To je bežný postup pri tom, keď sa pripravuje kampaň. Tento videoblog by mal byť ale o tom, ako sa zamyslieť nad tým, či sa nedá experimentovať aj s cielením kampaní.

Veľakrát sa stane, že mám produkt, ktorý je určený pre mužov, napr. vreckové nožíky. Poviem si, že moja cieľová skupina sú muži vo veku 25 až 50 rokov, pripraví sa kreatíva, nastaví sa cielenie kampaní, kampaň sa vyhodnotí, a tým to hasne. Ja tu ale mám niekoľko príkladov toho, ako sa dá takýto zaužívaný postup vyvrátiť. Je už potom len na vás, ako sa viete zamyslieť pri jednotlivom plánovaní kampaní. Teda, či sa to nedá nejakým spôsobom naozaj upraviť, alebo „think out of the box“ – v tomto zmysle prísť s nejakým novým cielením a novým zameraním tohto produktu.

Prací prášok výlučne pre ženy?

Prvý príklad, ktorý pre vás mám, je: predstavte si, že predávate prací prášok. Máte nejakú televíznu kampaň, chcete ju nasadiť aj na internete. To znamená možno Youtube. Koho by ste zvolili ako cieľovú skupinu? Sú to ženy v produktívnom veku, ktoré aktívne perú doma, či už samy pre seba alebo pre svoju domácnosť. To znamená, že cielenie takejto Youtube kampane by sme nastavili na cieľovku ženy vo veku 20 až 50 rokov, samozrejme aj s nejakými možnými alternatívami. Ale, čo ak by sa takáto kampaň zacielila na mužov vo veku 20 až 25 rokov? Prečo nie?

Sú takí mladí muži, ktorí odchádzajú od rodiny, od svojej mamy, začínajú si riešiť vlastné bývanie, žijú väčšinou sami alebo s nejakými spolubývajúcimi a riešia aj veci, ako je pranie. Musia ísť do toho obchodu kúpiť si nejaký prací prášok, musia sa naučiť používať práčku a jednoducho musia riešiť aj tieto veci. Toto je jeden z príkladov, kedy sa dá aj takáto veľmi stereotypizovaná reklama a jej zacielenie zmeniť a možno pouvažovať, či tá cieľovka nemôže byť aj niekde inde.     

Aj dospelí muži pozerajú rozprávky

Druhá vec je príklad aj na mne samotnom. Mám doma dvoch malých chlapcov vo veku 3 a 4 roky, ktorí veľmi často využívajú môj Youtube kanál, respektíve môj tablet či notebook na to, aby si pozreli rozprávky. Väčšinou sú to nejaké monster trucky a zvieratká a neviem, čo všetko ešte. 🙂 A teraz si predstavte, že máte nejakú hračku alebo niečo zamerané na malé deti, a tým pádom chcete cieliť na ich rodičov. Ale je to veľmi ťažké.

Tak si zoberte mňa, muž vo veku 25 až 40 rokov, ktorý má deti a zároveň na Youtube pozerá rozprávky, alebo si pozerá nejaký obsah, ktorý je určený malým deťom. Spĺňa to všetky parametre. Som otec a tie rozprávky síce pozerá niekto iný, ale veľmi často som aj ja prítomný pri tom Youtube, prípadne im pomáham s preskakovaním reklám a s podobnými aktivitami. 🙂

Dá sa teda experimentovať aj podľa toho, aký typ produktu máte, či je pre mužov, pre ženy, či majú deti atď. Napríklad aj takýmto spôsobom. Teda cieľovka nie je muž, ktorý má rád autá a navštevuje takéto a takéto portály, ale môže to byť kľudne muž, ktorý pozerá rozprávky na Youtube a je to zaujímavá cieľovka, ktorá sa dá otestovať.

Technologické pozície a produkty aj pre ženy

Tretia vec, ktorú by som spomenul, sú technologické pozície alebo technologické veci, ktoré si väčšinou spájame s mužmi. Napríklad firma hľadá programátorov alebo hľadá nejaké veľmi ťažko technologické pozície a má na to pripravenú online kampaň: hľadáme mužov do výroby, hľadáme mužov – programátorov atď. A čo takto skúsiť ženy? Sú aj ženy programátorky, sú aj ženy, ktoré robia „mužské roboty“, keď to tak mám v úvodzovkách povedať, a sú aj ženy, ktoré možno hľadajú novú prácu a môžu byť desaťkrát efektívnejšie ako muži.

To znamená, že aj keď máte vyslovene nejakú mužskú pozíciu alebo nejaký mužský produkt, dá sa pri tom myslieť aj na to, čo tak vyskúšať cielenie aj trošku mimo? Máme skúsenosť s tým, že napríklad pri tých technologických, viac mužských pozíciách, pomáhalo a efektívne fungovalo aj cielenie na ženy.

Necieľte na seniorov, ale zamerajte sa na ich deti

Takisto je to aj pri senioroch. Je veľa e-shopov a portálov, ktoré ponúkajú produkty pre seniorov. Či už sú to rôzne pomôcky, zájazdy alebo čokoľvek, čo je určené pre ľudí vo veku 50, 60 rokov a vyššie. A, samozrejme, vieme, že takíto ľudia trávia ešte stále nepomerne menej času na internete a na všetkých online kanáloch ako ich deti. Prečo teda kampaň nezamerať napr. na ich deti? Vieme, že ich deti vo veku 30-40 a možnože aj 50 rokov sú na internete, využívajú internet viac, sú aj na Youtube. Tak prečo by sme kreatívu a celé cielenie s produktom pre ich rodičov nezamerali práve na deti?  

Ako oživiť „obyčajný“ autoservis

No a pri poslednej veci, ktorú tu pre vás mám, som sa troška inšpiroval v Amerike. Ide o naozaj „think out of the box“ – krásny príklad toho, keď niekde v Amerike spravili autoservis v kombinácii s kaderníctvom. Je to fyzický produkt. V autoservise, či už chodíte na nejaké pravidelné prehliadky alebo nejakú opravu, čokoľvek, tak tam väčšinou trávite dosť veľa času. Musíte tam to auto nechať, prípadne si počkať pár hodín a podobne.

Z typického produktu, kam chodia väčšinou muži, spravili vyslovene produkt pre ženy.  Autoservis teda spojili s niečím, čo môžu ženy využiť v rámci toho, keď čakajú. To znamená, že nechajú tam auto, dajú si ho skontrolovať a popri tom si nechajú spraviť vlasy, nechty, čokoľvek, čo je pre nich ideálna kombinácia. Spojenie dvoch vecí, ktoré by ste nikdy v živote dokopy nespojili. Je to, samozrejme, offlinový príklad, ale dá sa nad tým zamyslieť a vytvoriť aj nejaký produkt a zároveň aj to cielenie, ktoré je úplne mimo štandardov a nejakých klasických vecí, ktoré by ste spájali dokopy.

Toľko nejaká tá inšpirácia odo mňa, ako sa zamyslieť nad tým, ako inak cieliť kampane, ako ich možno nejako inak pozicionovať, ako trošku upraviť kreatívu tak, aby ste vyskúšali nejakú inú cieľovú skupinu. Možno dodám len toľko, aby ste experimentovali, skúšali a ak budete mať nejaký pozitívny príklad, tak sa s nami určite podeľte. 🙂