Zachytili ste v poslednej dobe zvýšený výskyt stránok, článkov a sociálnych profilov o veveričkách z Marsu? Nie je to náhoda, ale študentský projekt z predmetu „Odborné praktikum 3“ na Katedre marketingovej komunikácie UK v Bratislave.

Asociácia digitálnych marketingových agentúr ADMA ma okrem iného aj edukatívne činnosti na slovenských univerzitách a práve vrámci týchto aktivít sa učia predmety internetového marketingu aj na UK v Bratislave a UCM v Trnave. Študenti druhého ročníka Katedry marketingovej komunikácie UK mali v zimnom semestri netradičnú úlohu, optimalizovať svoje stránky na slovo „Veverička z Marsu“. Samozrejme išlo hlavne o to, naučiť sa, čo všetko SEO je, ako správne stránky optimalizovať a na čo všetko je potrebné myslieť, keď sa plánuje internetová marketingová stratégia.

Študenti mali pracovať v skupinách po 5, kde mal mať každý svoju úlohu, čo ich malo naučiť tímovej koordinácii projektov ako v reálnom živote. Ich snahu a výsledok si môžete pozrieť priamo vo výsledkoch vyhľadávania na Google.sk, pevne verím, že sa aspoň niečo užitočného naučili a už teraz sa teším na ďalšie podobné projekty.