twitterTwitter je jednou zo sociálnych sietí, o ktorej sa v poslednej dobe veľmi hovorí, ale nemá na Slovensku ešte vybudované väčšie zázemie. Zmení sa to?

Podľa najnovších čísel má Twitter už vyše 75 miliónov užívateľov, ale v poslednej dobe sa nárast nových užívateľov výraznejšie spomalil (momentálne okolo 6 miliónov nových účtov mesačne), čo je však dôležitejšie, iba 17% zo všetkých registrovaných uživateľov použilo twitter za posledný mesiac, reálne má táto mikroblogovacia služba tak medzi 10 až 15 miliónov aktívnych „blogerov“.

Stále je to  však veľká masa ľudí, ktorá sa neustále zvyšuje. Ako je to však u nás doma na Slovensku? Vyše 60% všetkých Twitter užívateľov sú momentálne z USA, k 10% sa blíži UK, nasledované Kanadou (cez 5%). Slovensko veľmi zastáva. U nás je Twitter doménou väčšinou firiem, ktoré ho využívajú pre svoje online marketingové aktivity a väčšinou informujú o svojich produktoch, akciách či novinkách z oblasti, v ktorej podnikajú.

Na väčší počet individuálnych Twitteristov sa u nás ešte len čaká. Reálne je Twitter využívaný na Slovensku iba pár stovkami ľudí, čísla dopĺňajú firmy. Čo je potešiteľné, ich počet pomaly narastá. Existuje už aj takzvaná mapa slovenských firiem na Twitteri, ktorá veľmi zhruba mapuje slovenskú biznis scénu na prelome rokov 2009/10.

Výhoda Twiteru je, že je prepojiteľný s inými službami ako napríklad Facebook, vie rýchlo a účeľne informovať, je mobilný (použiteľný cez mobilné telefóny) a má desiatky rozšítení, takzvaných pluginov či widgetov.

Osobne si ale myslím, že Twitter má aj napriek veľmi vlažnému nástupu na slovenskom internetovom trhu veľký potenciál. Spomeňte si na Facebook, ktorý na Slovensku pred 2 rokmi nepoznal nikto. Pár tisícok užívateľov sa v priebehu pár mesiacov zmenilo na obrovskú komunitu milóna ľudí. Pritom v tom čase žal Facebook obrovský úspech najmä v USA a UK, až potom sa táto vlna dostala do ďalších krajín.

Preto by sa nemalo na Twitter zanevrieť hneď na začiatku a treba jeho poteciál podchytiť už teraz, je to predsa zadarmo a nestojí to ani veľa úsilia..