V živote aj v biznise platí, že na dosiahnutie významného úspechu sa oplatí mať stratégiu. Ak ju sformulujete správne, vaše podnikanie sa bude uberať správnym smerom.

Ujasniť si čo, kedy a ako dosiahnuť, však nie je jednoduché. Aj vám sa už stalo, že váš cieľ ste nevedeli po čase vyhodnotiť, pretože bol nejednoznačný či dokonca nedosiahnuteľný? Ako si ciele stanoviť správne?

Ako si nastaviť ciele pre biznis

1. Nastavte si cieľ v súlade s víziou vášho biznisu

Vízia je „najvyšším cieľom“ vášho biznisu a určuje jeho strategické smerovanie. K jej naplneniu by preto malo smerovať všetko vaša misia, hodnoty, stratégie na dosiahnutie vašich cieľov i samotné ciele s akčnými plánmi na dennej, týždennej aj mesačnej báze. 

Nastavte si ciele pre vás biznis

Pri stanovovaní cieľa si preto zodpovedajte dôležitú otázku:

 • Podporuje tento cieľ naplnenie mojej vízie?

Ak vašu víziu podporuje a zapadá do nej, môžete sa do jeho hlbšieho rozpracovania i dosiahnutia pustiť s istotou. 

2. Definujte váš cieľ metódou SMART

Čo znamená SMART? Chytrosť, ale to asi viete. 🙂 V tomto prípade je to skratka, kde každé písmeno charakterizuje, aké kritériá by mal váš cieľ spĺňať. Mal by byť špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný a časovo ohraničený. Touto jednoduchou metódou si môžete stanoviť nielen biznisové, ale aj projektové, marketingové či osobné ciele.

Zadefinujte si biznisové ciele metódou SMART

 • S – špecifický (specific) dajte cieľu konkrétny rozmer s konkrétnymi krokmi na jeho dosiahnutie. Pri špecifikácii si pomôžte zodpovedaním otázok:
  • Čo presne chcem dosiahnuť?
  • Prečo a ako to chcem dosiahnuť?
  • Kto sa bude podieľať na dosahovaní cieľa?
 • M – merateľný (measurable) pridajte k cieľu čísla. Pomôžte si zodpovedaním otázok:
  • Koľko sa toho má urobiť?
  • Ako viem odmerať či skontrolovať dosiahnutie cieľa?
 • A – dosiahnuteľný (achievable) – stanovte si cieľ realisticky. Práve s touto charakteristikou cieľa majú mnohí problémy, keďže sa nechajú uniesť snovými ambíciami. Nezabúdajte preto, že váš cieľ musí byť realistický a primeraný vašim možnostiam. Zároveň by však mal byť aj trochu ambiciózny, aby vás posunul vpred a presiahol vaše aktuálne možnosti. Pomôžte si zodpovedaním otázok: 
  • Aké konkrétne kroky a v akom poradí ich musím urobiť k dosiahnutiu cieľa?
  • Aké prekážky sa môžu objaviť?
  • Je cieľ dosiahnuteľný zodpovednými osobami?
  • Je cieľ dosiahnuteľný v stanovenom termíne či množstve?
 • R – relevantný (relevant) – obhájte si prínos cieľa. Jeho dosiahnutie by vám malo pomôcť v napĺňaní vašej vízie, poslania, projektu či úlohy. Vďaka relevancii vášho cieľa dokážete určiť jeho prioritu oproti iným cieľom a v prípade potreby tak môžete jeho naplnenie posunúť. Zamyslite sa nad otázkami:
  • Čo všetko sa jeho dosiahnutím zmení?
  • Oplatí sa mi investovať do neho čas a peniaze?
 • T – časovo ohraničený (time-based, trackable) – pridajte k cieľu časové ohraničenie timing. Vychádzajte pritom zo skúseností a nenechajte sa opantať vidinou rýchleho dosiahnutia. Pomôžte si zodpovedaním otázok:
  • Je môj cieľ krátkodobý alebo dlhodobý?
  • Ak je dlhodobý, aké má míľniky a kedy ich dosiahnem?
  • Dokedy dokážem môj cieľ dosiahnuť?

3. Rozpracujte cieľ do SMARTER podoby

Metóda SMART sa v praxi často rozširuje o ďalšie dve písmenká, a to E a R. Podľa jej princípov by mal byť cieľ navyše aj podnetný a zaznamenaný.

Zadefinujte si biznisové ciele metódou SMARTER

 • E – podnetný (exciting) – uistite sa, že cieľ chcete naozaj dosiahnuť. Práve vaše zanietenie bude najväčšou hnacou silou pri jeho dosahovaní, zamyslite sa preto nad otázkami:
  • Prečo je dobré ísť za týmto cieľom?
  • Prečo ho chcem dosiahnuť?
  • Je pre mňa predstava dosiahnutia tohto cieľa motivujúca a vzrušujúca?
 • R – zaznamenaný (recorded) – cieľ si zaznamenajte. Nenechávajte si cieľ len vo svojej hlave. Zapíšte si ho ideálne tam, kde k nemu budete môcť pravidelne zaznamenávať svoje pokroky. Nápomocné a veľmi motivujúce je taktiež o svojom cieli hovoriť.

Pri metóde SMARTER sa môžete stretnúť aj s inými významami písmen E a R. Môže ísť napr. o kombináciu:

 • E – hodnotný (evaluate) a R – kontrolovaný (revise),
 • E – etický (ethical) a R – zaznamenaný (recorded).

Je preto vhodné vybrať si metodológiu, ktorá bude vám a vášmu biznisu pri stanovovaní cieľov užitočná najviac.

Ako si nastaviť stratégiu na dosiahnutie cieľov

A na záver ešte jedna rada. Nezabúdajte, dôležitá nie je len radosť z dosiahnutia cieľa, ale aj radosť z cesty, ktorou sa k nemu dostanete. Oslavujte preto každý jeden zdolaný krok k vášmu cieľu. Práve to vás motivuje k ešte lepším výkonom. 🙂