Definícia

Vizuálny smog pomenúva prostredie so zhoršenou, až negatívnou estetickou kvalitou, ktoré zapĺňajú nepotrebné, až rušivé elementy. Najčastejšie ide o nadmerné využitie reklamných plôch, najmä billboardov, či už v mestách, alebo popri cestách.

Popis

Vizuálny smog poukazuje na to, že znečistenie má negatívny vplyv na samotné vnímanie a funkčnosť krajiny okolo nás. V takom prípade si ju ľudia a často ani zvieratá nedokážu užívať a prosperovať z nej.

Vizuálne znečistenie môže vzniknúť rôznymi vplyvmi. Patria medzi ne aj katastrofy, ako požiare a povodne, žiaľ, najčastejšou príčinou vizuálneho smogu je ľudský faktor. Pri vizuálnom smogu je problematické, že nie je primárnou príčinou znečistenia, ale až sekundárnym aspektom. Spolu s faktom, že jeho posúdenie je do veľkej miery subjektívne, sa v niektorých prípadoch zložitejšie dokazuje a meria.    

Medzi tento druh znečistenia môžeme zaradiť takmer všetko, čo sa nachádza okolo nás a nepatrí to tam, prípadne sa tieto prvky svojou estetikou nehodia na dané miesto. Môže to byť pohodený odpad, billboardy a iné reklamné nosiče, ale aj rozvodné skrine. K vizuálnemu smogu dochádza aj na nových či revitalizovaných miestach, pretože sa podceňuje urbánne plánovanie. 

Našťastie existujú aj svetlé výnimky, kedy developeri myslia na jednotný vizuálny štýl. Majitelia dostanú k bytom manuál, aký nábytok či slnečník si môžu dať na terasu, a prevádzky zas majú usmernenia k označeniu predajne. Takýmto jednotným štýlom docielime to, že sa v okolí nenachádza žiadny rušivý element a všetko navzájom ladí. A prečo je to dôležité? Vizuálny smog ovplyvňuje našu schopnosť vnímať, môžeme mať z neho unavené oči, či dokonca zvýšený stres.

Príklad

Reklamy na Kamennom námestí v Bratislave

Zdroj: https://mib.sk/reklama-nasa-vsadepritomna-ako-sa-tu-vzala-a-co-s-tym-vieme-urobit/