Definícia

Billboard, nazývaný aj veľkoplošná reklamná tabuľa, slúži na propagáciu produktov, služieb alebo značiek. Umiestňuje sa na frekventované miesta, ako sú diaľnice, cesty, centrá miest či obchodné centrá. Vyznačuje sa veľkou plochou a vizuálnym obsahom, cieľom ktorého je upútať pozornosť a sprostredkovať reklamné posolstvo.

Popis

Billboard sa skladá z dvoch hlavných komponentov, a to z nosiča a reklamného panelu. Existuje viacero typov billboardov, ktoré sa líšia umiestnením, veľkosťou a technológiou zobrazovania. Medzi najbežnejšie typy patria:

  • Statické billboardy – používajú tlačené reklamné panely.
  • Digitálne billboardy – používajú digitálne zobrazovacie zariadenia na zobrazovanie dynamického reklamného obsahu.
  • Backlight billboardy – sú podsvietené zvnútra, čím sú viditeľné aj v noci.
  • 3D billboardy – využívajú 3D technológie na vytvorenie trojrozmerného efektu.

Medzi výhody billboardovej reklamy patrí vysoká viditeľnosť a široký dosah, rýchly prenos reklamného posolstva a relatívna cenová dostupnosť. Naopak, medzi nevýhody billboardovej reklamy radíme nemožnosť cieleného oslovenia.

Billboardy sa spájajú aj s termínom vizuálny smog. Viaceré mestá v súčasnosti odstraňujú reklamné plochy, ktorými je zaplnený verejný priestor.

Príklad

Ako originálny príklad uvedieme billboard s názvom kampane Draculla: Temnota ožije. Cieľom bolo upútať pozornosť na novú sériu Draculu od BBC a vyvolať záujem o sledovanie. Do billboardov napichli drevené koly a ako zapadlo slnko, tie vytvorili tieň upíra. Napriek tomu, že v celej Británii boli iba dva takéto billboardy, vzbudili pozornosť na celom svete.