Definícia

Slogan označuje reklamné heslo či moto, ktoré slúži primárne na budovanie povedomia o značke a propagáciu brandu či produktu. Len málokto vie, že v skutočnosti pochádza slovo „slogan“ zo škótčiny, konkrétne z galského „sluagh-ghairm“, čo je výraz pre vojnový pokrik.

Popis

Slogan môže mať mnoho podôb, no zvyčajne obsahuje dve až päť slov. Všeobecne platí, že čím stručnejší, tým lepší. Môže mať rýmovanú aj nerýmovanú podobu, no dnes už sa rýmované slogany považujú skôr za klišé. Slogan by mal upútať na prvé počutie či videnie a vzbudiť záujem o značku. Mal by byť tiež dobre zapamätateľný a opakovaním by sa mal zákazníkom automaticky spájať so značkou.

Obsahovo môže byť slogan buď popisný alebo asociatívny. Aký je medzi nimi rozdiel? Popisný slogan konkrétne vysvetľuje produkt či službu, ktorú značka ponúka. Býva menej originálny a kreatívny, no užitočný v prípade nových alebo menej známych značiek. Naopak asociatívny slogan komunikuje skôr pocit či emóciu, ktorý produkt reprezentuje a s ktorou sa vie zákazník stotožniť. Býva dobrou voľbou v prípade, že už je značka na trhu etablovaná. 

Slogan plní podobnú funkciu ako logo, len v písanej podobe. Je súčasťou brand identity značky. Mal by byť preto reprezentatívny, originálny a výstižný.

Ak ešte nemáte svoj slogan alebo by ste ho radi vylepšili, neváhajte sa obrátiť na Visibility. S tvorbou brandu vám radi pomôžeme.

Príklad

V prípade tých najznámejších sloganov nemusíme ani menovať značky, aby ste vedeli, o koho ide. Aj to je výsledkom skvelého sloganu. Uveďme si príklady: 

  • Just do it. 
  • I’m Lovin‘ It.
  • Simply clever.
  • Keď si hladný, nie si to ty.
  • Keď ju miluješ, nie je čo riešiť. 
  • Možno sa taká narodila, možno je to …