Definícia

Share of Search (podiel na vyhľadávaní) je jednoducho povedané počet ľudí, ktorí vyhľadávajú vašu značku, vydelený počtom ľudí, ktorí vyhľadávajú všetky značky vo vašej kategórii. 

Share of Search = Vyhľadávanie značky XY / Vyhľadávanie všetkých značiek v kategórii

Na vysvetlenie, pod „vyhľadávaniami“ máme na mysli tie, ktoré sa uskutočňujú pomocou vyhľadávača, v Európe pôjde najmä o vyhľadávanie v Googli.

Popis

Share of Search je užitočným meradlom na preskúmanie účinnosti organického aj plateného marketingu vo vyhľadávaní. Je mimoriadne dôležitý pre konkurencieschopnosť podnikov v odvetviach, v ktorých existujú produkty s vysokou mierou zapojenia. 

Aké sú výhody tohto merania?

  • Je to lacné – podiel na vyhľadávaní sa dá vypočítať pomocou bezplatných nástrojov, ako je napríklad Google Trends.
  • Je to dostupné – údaje Google Trends sú k dispozícii všetkým podnikom zadarmo
  • Je to rýchle – údaje, ktoré potrebujete na spustenie reportu Share of Search, sa dajú zhromaždiť oveľa rýchlejšie ako report Share of Voice.
  • Je to efektívne – takmer vo všetkých prípadoch podiel vyhľadávania presne koreloval s podielom na trhu.

Príklad

Share of search - vzorec