Definícia

Retargeting je digitálna marketingová stratégia zameraná na opakované oslovenie používateľov, ktorí navštívili web v prvotnej fáze nákupného procesu bez uskutočnenia nákupu. Jej cieľom je výstižne osloviť používateľa, aby sa vrátil na web a uskutočnil požadovanú konverznú akciu, ako napríklad nákup.

Popis

Na to, aby sme vedeli správne zacieliť návštevníkov, ktorí boli na webe, ale nevykonali nákup, je potrebné zadefinovať si konverzné akcie pomocou pixelu alebo Google značiek. 

Vďaka nim vieme sledovať, akú stránku či produkt si zákazníci prezerali. Taktiež môžeme sledovať akciu pridanie do košíka, opustenie košíka a podobne. Na základe týchto konverzných akcií vieme opakovane zacieliť na nami zvolené publikum a zobraziť mu posolstvo formou grafických reklám na sociálnych sieťach a v reklamnej sieti Google. 

V mnohých prípadoch sa pojmy remarketing a retargeting zamieňajú a ľudia ich považujú za totožné. Podstatný rozdiel medzi nimi je ten, že remarketing sa používa prevažne v e-mailovej komunikácii s už existujúcim zákazníkom, pričom retargeting sa používa na oslovenie návštevníkov, ktorí nedokončili nami požadovanú akciu, ako napríklad nákup.