Definícia

Vo svojej najzákladnejšej forme sú produktové feedy/informačné kanály produktov/CSV, TXT alebo XML súbory obsahujúce informácie o produkte, ktoré používajú online trhoviská, nákupné nástroje a kanály online obchodu na sociálnych sieťach na zobrazenie záznamov o produktoch.

Popis

Tieto záznamy o produktoch v sebe zahŕňajú jednotlivé atribúty, na základe ktorých je možné dané produkty zobraziť, inzerovať alebo porovnávať jedinečným spôsobom.

Kde sa využívajú produktové feedy?

Hlavné využitie produktových feedov je napríklad pri nákupných kampaniach v Google Ads alebo na sociálnej sieti Facebook pri tvorbe katalógu.

Napríklad na Googli je pomocou nákupných kampaní možné zobrazovať produkty v online priestore, vystaviť ich konkurenčnému boju a súťažiť o lepšiu pozíciu zobrazovania svojho produktu, a tak mu zabezpečiť väčšiu šancu na zakúpenie konečným zákazníkom. 

Čo obsahuje produktový feed?

Informačný kanál produktov zvyčajne obsahuje obrázok, názov, popis, ID produktu, link na produkt, farbu, kategóriu, cenu, dostupnosť a mnohé iné atribúty produktu, v závislosti od konkrétnosti daného produktu.

Príklad

Ukážka produktového feedu