Definícia

Pop-up je vyskakovacie okno, ktoré majú webové stránky implementované naprieč webom pri rôznych príležitostiach. Pop-up okno sa môže návštevníkovi na stránke zobraziť v akúkoľvek chvíľu, pričom stránku čiastočne alebo úplne prekryje do momentu, kým návštevník okno nezruší alebo nevykoná určitú aktivitu.

Popis

Najčastejšie sa stretávame s pop-up oknom, ktoré nám oznamuje používanie súborov cookies.

Ukážka pop-up okna

Ukážka pop-up okna vo forme cookie lišty

Cieľom pop-up okna však môže byť aj iný marketingový zámer. Stretnúť sa môžete s pop-up oknom slúžiacim na dlhšie udržanie návštevníka na webe (exit pop up), ponúknutie dodatočnej zľavy, prihlásenie sa na odber newslettra alebo komunikovanie určitej informácie

Tieto vyskakovacie bannery si každý majiteľ webovej stránky určuje sám na základe cieľa, ktorý má pop-up plniť.

Na čo sa pop-up používa?

  • Komunikáciu podmienok na webovej stránke,
  • komunikáciu špeciálnych akcií, zliav, poskytnutie darčeka,
  • vyzvanie k stiahnutiu určitého dokumentu (PDF, case study, Ebook),
  • registráciu na odber noviniek (newsletter) alebo špeciálnych eventov (webinár),
  • ako online chat na webovej stránke.

Čo by mal pop-up obsahovať?

Každý pútavý pop-up by mal obsahovať nadpis, prípadne podnadpis, obrázok, a to najpodstatnejšie – CTA prvok (call to action prvok). Cieľom vyskakovacieho okna je komunikovať priamo a stručne.

Pri tvorbe vyskakovacieho okna sa však uistite, že zákazníka nenútite zanechať kontakt, prípadne ho neobmedzujete v používaní webovej stránky v prípade, ak nevykoná vami požadovanú akciu. Vždy dajte možnosť okno používateľovi zrušiť, inak je vysoká pravdepodobnosť, že návštevníka úplne stratíte.

Príklad

Ukážka vyskakovacieho okna na webovej stránke

Aj takto môže vyzerať vyskakovacie okno (pop-up)