Definícia

Microsoft Advertising (kedysi známy ako Bing Ads) je online reklamná platforma, ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft. Táto platforma umožňuje inzerovať vo vyhľadávači Bing, ako aj na ďalších webových stránkach a aplikáciách v rámci siete Microsoft Advertising. 

Popis

Microsoft Advertising platforma poskytuje inzerentom možnosť dosiahnuť svoju cieľovú skupinu pomocou rôznych typov reklám, ako sú textové, obrázkové alebo video reklamy.

Umožňuje inzerentom cieliť reklamy pomocou rôznych parametrov, ako sú geografická poloha, vek, pohlavie a záujmy používateľov. Týmto spôsobom inzerenti môžu zamerať svoju reklamu na konkrétnu skupinu používateľov, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť úspechu reklamy.

Okrem vyhľadávania Bing umožňuje Microsoft Advertising zobrazovať reklamy aj na súvisiacich webových stránkach, čím sa zvyšuje dosah reklamy. Inzerenti môžu tiež sledovať výkon svojich reklám pomocou analýzy dát, ktoré im poskytuje Microsoft Advertising.

Microsoft Advertising je vhodnou alternatívou k reklamnej platforme Google Ads a môže poskytnúť inzerentom možnosť získať nových zákazníkov a zvýšiť predaj svojich produktov a služieb. Keďže má Microsoft Advertising na trhu menší podiel používateľov ako Google, môže byť cenovo efektívnejší a umožniť inzerentom dosiahnuť ich cieľovú skupinu za nižšiu cenu.

Príklad