Definícia

Internet definujeme ako celosvetový systém prepojenia počítačov a iných zariadení, ktorý im umožňuje medzi sebou komunikovať, prijímať a odosielať informácie. Význam pramení zo samotného slova, ktoré je len skráteným výrazom pre Interconnected Networks, čiže v preklade – prepojené siete.

Popis

Počiatky internetu sa datujú až do 60. rokov minulého storočia, kedy sa vývojárom v Spojených štátoch amerických podarilo po prvýkrát prepojiť niekoľko počítačov na rôznych univerzitách. Za zrodom v tom čase stála organizácia ARPANET. Odvtedy internetové pripojenie prešlo obrovskými zmenami a v súčasnosti uľahčuje a zabezpečuje naše každodenné fungovanie.

Základným princípom pre fungovanie internetu sú internetové káble. Aj keď ste so svojím zariadením napojení bezkáblovo cez wi-fi, taký signál bol aj tak dovedený káblom. Z dôvodu prepojenia kontinentov a ostrovov sa dokonca vystavala celá sieť optických káblov, ktorá vedie popod oceány a iné vodné plochy. Internetovú sieť káblov si môžete pozrieť na tejto mape.

Na tieto káble sú napojené vysokovýkonné počítače, ktoré sa označujú ako servery alebo všeobecne – dátové centrá. Na nich je uložený prakticky všetok obsah internetu cez webové stránky, sociálne siete až po videá, obrázky a podobne.

Presný prenos dát a identifikáciu zariadení zabezpečujú IP adresy. Každé zariadenie, ako aj každá stránka má svoju vlastnú IP adresu, ktorá by sa dala v bežnom svete prirovnať k adrese prijímateľa a adrese odosielateľa. Prístup na internet sprostredkúva poskytovateľ internetových služieb, po anglicky internet service provider.

Prečítajte si viac o téme v článku od Jara Urama Internet existuje už viac ako 50 rokov. Čo by ste mali o ňom vedieť?.