Definícia

Pojem „headline“ označuje titulok alebo nadpis, ktorý slúži na identifikáciu a zvýraznenie obsahu, ide o názov textu. Používa sa v rôznych médiách, ako sú noviny, časopisy, webové stránky, blogy, sociálne siete a pod. Jeho hlavným účelom je prilákať pozornosť čitateľa a upútať ho na konkrétny obsah.

Popis

Headline je dôležitým prvkom obsahu, ktorý musí autor dôkladne zvážiť, nakoľko v dnešnej preplnenej informačnej dobe je konkurencia o pozornosť čitateľov veľmi vysoká. Headline je prvým kontaktným bodom medzi obsahom a čitateľom, a preto musí byť dostatočne zaujímavý a príťažlivý, aby ho zaujal a motivoval k ďalšiemu čítaniu.

Headline tiež slúži ako skratka pre celý článok alebo obsah. Výstižne a stručne vyjadruje jeho základnú tému, hlavný bod alebo najzaujímavejšie informácie. To umožňuje čitateľovi rýchlo zhodnotiť, či daný obsah vyhovuje jeho záujmom alebo potrebám, a či sa mu oplatí investovať čas a energiu do jeho prečítania.

Zásady písania headlinu

Pri písaní headlinu je dôležité zvážiť niekoľko faktorov:

  • Musí byť dostatočne informatívny – aby čitateľovi poskytol aspoň základnú predstavu o obsahu,
  • mal by byť dostatočne zaujímavý a pútavý –  aby prilákal čitateľovu pozornosť a vyčnieval z množstva iných titulkov,
  • používanie atraktívnych slov, emocionálneho oslovovania, otázok alebo kontroverzných tvrdení – môže byť účinným spôsobom, ako zvýšiť pravdepodobnosť, že čitateľ si vyberie práve tento obsah.

Prečítajte si tiež článok od Denisa Csina 7 tipov, ako napísať správny titulok pre váš blog.

Príklad

Čo je headline
Zdroj: https://visibility.sk/blog/zoznamy-klavesovych-skratiek-ktore-vam-ulahcia-zivot/