Definícia

Google Trends je bezplatný nástroj od Googlu, ktorý poskytuje informácie o trendoch vyhľadávania konkrétnych výrazov vo vyhľadávači Google za určité obdobie. Vami vybrané výrazy môžete medzi sebou porovnávať a zistiť rozdiely popularity kľúčových slov.

Popis

Nástroj Google Trends vznikol v roku 2006 a slúži na analyzovanie popularity kľúčových slov. Trend kľúčového slova môžete sledovať vo viacerých krajinách sveta (vrátane Slovenska), upraviť si časový horizont, ktorý chcete sledovať, vybrať tému, ktorej sa daný výraz týka a takisto si vybrať medzi vyhľadávaním webových výsledkov, výsledkov v obrázkoch, na Youtube, v Google Shopping alebo Google News.

Tento nástroj disponuje množstvom dát k jednotlivým výrazom.

Funkcie Google Trends

  • Objem vyhľadávaní – Google Trends ponúka prehľadný graf, ktorý dokáže zobraziť počet vyhľadávaní deň po dni.
  • Trendy vo vyhľadávaní – nástroj vám povie, aké témy sú v rôznych krajinách sveta v súčasnosti populárne.
  • Trendy vo vyhľadávaní za rok – táto funkcia vám umožní pozrieť si najvyhľadávanejšie kľúčové slová globálne alebo pre jednotlivé krajiny:

Najvyhľadávanejšie kľúčové slová v Google Trends

  • Predpoveď – Google Trends sa pokúsi odhadnúť, či dané kľúčové slovo bude mať stúpajúci alebo klesajúci trend (popularitu).
  • Podobné vyhľadávania – nástroj vám ponúkne výrazy, ktoré súvisia s vami zadaným výrazom.
  • Filtrácia údajov – funkcia vám umožní vyhľadávať podľa geografickej polohy, kategórie alebo dátumu.

Príklad

Ukážka,ako vyzerá Google TrendsČo je to Google Trends

Ako sa používa Google Trends