Definícia

Google Premier Partner je označenie pre digitálnu marketingovú agentúru, ktorá je certifikovaným partnerom Googlu. Tento status nadobúda na základe zručností a skúseností v používaní Google reklamných produktov. Ide o agentúry, ktoré vytvárajú efektívne platené kampane pre svojich klientov. Je to označenie vyhradené len pre 3 % všetkých používateľov Google Ads.

Popis

Ako získať označenie Google Premier Partner?

Agentúra musí splniť prísne kritériá, ktoré zahŕňajú dosiahnutie stanoveného minima výdavkov na reklamu, skúsenosti s rôznymi typmi kampaní a ich efektivitou, kvalitnú službu zákazníkom a vzdelávanie a certifikáciu zamestnancov v oblasti digitálneho marketingu.

Aby sa agentúra kvalifikovala ako Google Premier Partner, musí neustále spĺňať požiadavky spoločnosti Google v troch kľúčových oblastiach:

  • certifikácia,
  • výdavky na reklamu,
  • výkon.

Každá Google Premier Partner agentúra by mala byť označená badgom:

Google Premier Partner badge pre rok 2023

Benefity Google Premier Partner

Výhodou získania Google Premier Partner je, že tieto agentúry majú prístup k rôznym nástrojom a zdrojom, ktoré im pomáhajú pri vytváraní a optimalizácii kampaní, často ešte pred ich spustením.

Okrem toho majú aj priamy prístup k podpore Google, ktorá im pomáha riešiť technické problémy a poskytuje im vysoko kvalitnú odbornú pomoc.

Prečo spolupracovať s Google Premier Partnerom?

Agentúry s titulom Google Premier Partner sú zárukou kvality. Vzhľadom na to, že získanie titulu Google Premier Partner vyžaduje od agentúr splnenie prísnych kritérií, môže spolupráca s týmito agentúrami poskytnúť zákazníkom istotu, že ich reklamné kampane sú spravované kvalifikovanými a skúsenými odborníkmi v oblasti digitálneho marketingu.

Vďaka prístupu k rôznym nástrojom a zdrojom a priamemu kontaktu s podporou Googlu, môžu tieto agentúry poskytovať kvalitnú a efektívnu službu svojim klientom. Majú prístup k najnovším trendom a inováciám v oblasti digitálneho marketingu a sú schopné priniesť svojim klientom najlepšie možné riešenia.

Visibility získalo aj v roku 2023 ocenenie Google Premier Partner

Teší nás, že sa nám vo Visibility v roku 2023 opäť podarilo obhájiť toto partnerstvo. Aj naďalej tak patríme z pohľadu Google medzi top 3 % agentúr na trhu, ktoré aktívne spravujú kampane svojich klientov v Google Ads.