Definícia

Fotobanka je online databáza fotografií a ilustrácií. Zvyčajne funguje na základe licencie, no existujú aj fotobanky zadarmo. Vďaka rozmanitému a pravidelne dopĺňanému obsahu rôznymi autormi, predstavujú fotobanky jedinečný zdroj získavania materiálu najmä pre marketingové účely. 

Zvyčajne ide o tvorbu propagačných materiálov či využitie obrázkov v online komunikácii vrátane webových stránok a sociálnych sietí.

Popis

Medzi hlavné výhody používania fotobánk patrí najmä prístup k rozsiahlemu výberu obrázkov, čo predstavuje výrazné šetrenie nákladov, ktoré by museli byť vynaložené na photoshooting či prácu grafika. Prístup k obsahu je rýchly a jednoduchý – obrázky si používateľ po zakúpení stiahne do počítača. Zvyčajne je na výber hneď niekoľko veľkostí obrázka, samozrejmosťou je aj vysoká kvalita zakúpených obrázkov.

Používatelia majú na výber z veľkého množstva fotobánk; zatiaľ čo bezplatné fotobanky sú v obľube najmä pre jednoduchosť použitia, nevýhodou môže byť obmedzený počet obrázkov, ktoré nie vždy môžu vyhovovať potrebám grafikov a ich projektu alebo nie sú povolené na komerčné využitie.

Platené fotobanky fungujú na princípe mesačného predplatného alebo platbe za konkrétne fotografie a obrázky; používanie týchto fotobánk zaručuje prístup k veľkému množstvu obrázkov vysokej kvality, ktoré sú určené aj na profesionálne použitie a projekty.

Pri výbere konkrétneho obrázka je potrebné prihliadať na typ licencie a podmienky použitia – zatiaľ čo niektoré obrázky ponúkajú slobodu vo forme použitia, iné môžu byť v rámci komerčného použitia výrazne obmedzené.

Medzi najznámejšie fotobanky patria Shutterstock, iStock, Adobe Stock, Getty Images či Dreamstime. Pozrite si tiež náš výber 10 fotobaniek zadarmo.