Definícia

Engagement marketing je marketingová stratégia, ktorej úlohou je osloviť zákazníkov a budovať s nimi dlhodobé vzťahy prostredníctvom aktívneho, relevantného a najmä interaktívneho obsahu. 

Cieľom engagement marketingu nie je iba zisk nových zákazníkov, ale aj ich udržanie a prehĺbenie lojality prostredníctvom zapojenia do značky/k produktu. 

Popis

Engagement marketing sa vyznačuje najmä tvorbou užitočného obsahu, ktorý je nasýtený informáciami, dokáže zabaviť a súčasne poskytovať zákazníkom hodnotu bez priameho predaja. 

Tvorený obsah by mal byť dostatočne interaktívny, angažovať zákazníkov a povzbudzovať ich k ďalšej interakcii, napríklad prostredníctvom kvízov, súťaží, diskusií, ktoré majú v súčasnosti priestor najmä na sociálnych sieťach a to rýchlo a jednoducho.

Obzvlášť nutné je nezabudnúť na personalizáciu komunikácie, resp. prispôsobenie obsahu a kampaní na základe individuálnych preferencií a správania zákazníkov, čím sa zvyšuje relevancia a účinnosť kampaní. Vďaka analýze správania zákazníkov dokážeme lepšie pochopiť ich potreby a zabezpečiť udržateľný rast značky a stabilitu.