Definícia

Pojem dark web slúži ako označenie pre internetový obsah, ktorý je súčasťou deep webu a bežnými vyhľadávačmi sa k nemu nedostanete. Znamená to, že nie je indexovaný. Obsah na dark webe v drvivej väčšine prípadov súvisí s nelegálnou činnosťou.

Popis

Na dark web je možné dostať sa len cez špeciálne webové prehliadače, akým je napríklad Tor Web Browser. Tento prehliadač umožňuje anonymné prehliadanie internetu. Ako z prívlastku „dark” vyplýva, tak v tejto časti internetu sa deje množstvo ilegálnych aktivít, akými sú napríklad predaj zbraní a drog, zverejňovanie tajných vládnych dokumentov, detská pornografia a podobne.

Dark web sa často spája s pojmom deep web a niekedy sa tieto termíny dokonca považujú za rovnaké, čo však nie je pravda. Dark web a deep web označujú mierne odlišný obsah. Deep web totiž vo väčšine prípadov nie je ilegálna sieť. Ide skôr o obsah, ktorý je „ukrytý” za heslom alebo inou bezpečnostnou bránou. Konkrétne je tvorený napríklad týmto obsahom:

  • bankové a iné finančné účty,
  • účty na sociálnych sieťach, e-maily a podobne,
  • súkromné a verejné databázy, ktoré nie sú napojené na sieť,
  • interné siete vládnych, vzdelávacích alebo firemných inštitúcií,
  • právne dokumenty.