Definícia

CRO je skratka pre conversion rate optimization, v preklade optimalizácia konverzného pomeru. Je to proces zvyšovania počtu návštevníkov napr. na webovej stránke, ktorí konvertujú na zákazníkov. Konverzia môže zahrňovať rôzne akcie, ako napr. nákup produktu, registráciu na webovej stránke, stiahnutie súboru alebo vyplnenie formulára.

Popis

Cieľom CRO je zlepšiť konverznú mieru webovej stránky prostredníctvom optimalizácie obsahu, grafiky, navigácie a iných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť tok zákazníkov návštevníkov. Jedným z príkladov je testovanie rôznych verzií webovej stránky (tzv. A/B testing), ktorý môže pomôcť identifikovať najefektívnejšie a najvplyvnejšie prvky na konverziu používateľa

Výhodou CRO je, že môže pomôcť zvýšiť výnosy z investícií do marketingu bez nutnosti zvýšiť náklady na reklamu a iné formy propagácie. Vďaka CRO môže firma získať viac zákazníkov z existujúcej návštevnosti stránky a zlepšiť svoju online reputáciu.