Definícia

Case study (prípadová štúdia) je výstup, v ktorom firma prezentuje výslednú prácu pre klienta. Kvalitne spracovaná prípadová štúdia je účinný spôsob, ako na reálnych príkladoch ukázať, ako aktivity na projekte a správne nastavená stratégia s kvalitným know-how dosiahli výsledky pre vášho klienta. Takýto výstup môže slúžiť ako vizitka vašej spoločnosti, vďaka čomu neskôr môžete nadobudnúť nových klientov.

Case study by mala obsahovať zadanie od klienta, nastavené ciele, aktivity pre ich dosiahnutie a výsledok práce.

Popis

Cieľom case study je ukázať, že danej téme, resp. segmentu, rozumiete. Ste schopní adekvátne určiť a zhodnotiť stav klienta, navrhnúť efektívne kroky, ktoré prispejú k dosiahnutiu daných cieľov, pričom dokážete zaujať jasné stanovisko ako tieto ciele dosiahnuť. V neposlednom rade dokážete jasne vyhodnotiť, ako nastavená stratégia benefitovala klienta a nakoľko naplnila očakávania z pohľadu nastavených cieľov.

 Spracovanie case study môžete poňať akokoľvek kreatívne. Jednou z foriem tvorby prípadovej štúdie môže byť storytelling, počas ktorého rozpoviete príbeh klienta a vašu angažovanosť na projekte alebo priamo rozhovor s klientom. V niektorých prípadoch možno využiť infografiku či iný grafický formát. Inšpirovať sa môžete napríklad aj našimi case studies, v ktorých komunikujeme priamo s prídavkom o multimediálny prvok – video. 

Na čo myslieť pri tvorbe case study:

  • Pristupujte k obsahu tak, aby zaujal potenciálneho klienta z rovnakého segmentu.
  • Píšte jednoducho a zrozumiteľne
  • Predstavte projekt čo najdetailnejšie (stanovené ciele, zámery, potreby, postup, dosiahnutie cieľov a pod.)
  • Zaujmite oko čitateľa – používajte obrázky, videá, bold text v článku, odrážky, podnadpisy a pod.
  • Komunikujte čísla a podporte vaše tvrdenia – napríklad screenshotmi z nástroja Google Analytics a pod.
  • Zamyslite sa nad formátom (video, podcast, infografika, rozhovor, PDF)

Príklad

Ukážka case study (prípadová štúdia)

Príklad case study (prípadovej štúdie)