Definícia

AdCreative.ai je nástroj podporovaný umelou inteligenciou (AI), ktorý generuje reklamnú a sociálno-mediálnu kreatívu s cieľom zvýšiť angažovanosť a konverznú mieru kampaní. Nástroj je navrhnutý tak, aby zjednodušil proces tvorby obsahu a zároveň zefektívnil marketingové stratégie.

Popis

AdCreative.ai je ideálny pre firmy a jednotlivcov, ktorí chcú zlepšiť svoje reklamné kampane. Je ľahko použiteľný aj pre začiatočníkov.

Platforma umožňuje používateľom prepojiť svoje účty, nastaviť pokyny na mieru nahraním loga, vybratím veľkosti kreatívy, poskytnutím textu, nahratím grafiky produktu, upravením jednotlivých prvkov a stiahnutím alebo odoslaním vytvorenej kreatívy na Facebook či do Googlu.

Okrem iného AdCreative poskytuje prehľad o tom, ktoré kreatívy dosahujú najlepšie výsledky v reklamných účtoch používateľov.

Zaujímavým plusom tejto platformy je vcelku efektívna spolupráca so spoločnosťou Google. Ak si vytvoríte reklamný účet a prespendujete tam 500 USD, Google vám poskytne bezplatný reklamný kredit ďalších 500 USD.

Vlastnosti AdCreative

  • Konverzie – Prístup založený na údajoch vedie k 14x lepším mieram konverzie v porovnaní s tradičnými reklamnými kreatívami.
  • Škálovanie – Dokáže vygenerovať 1 kreatívu alebo až 10 000 kreatív za mesiac, vďaka čomu je ideálny pre firmy všetkých veľkostí.
  • Spolupráca – Umožňuje pozvať až 25 ďalších používateľov na generovanie kreatív pod jedným hlavným účtom.
  • Návrhy – Algoritmy umelej inteligencie rozumejú značke a používajú písmo či farebnú schému používateľa (značky) na vytváranie nových návrhov.

Aká je cena AdCreative?

AdCreative ponúka niekoľko cenových skupín, ktoré sú prispôsobené potrebám používateľov či firiem. Cenové skupiny sú flexibilné a možno ich podľa potreby jednoducho navyšovať alebo znižovať. Taktiež ponúka 7-dňovú skúšobnú verziu zadarmo.

Príklad

Ukážka nátroja AdCreative

Zdroj: https://www.adcreative.ai/