Faktory ovplyvňujúce pozície na Google sa neustále menia. Ich dôležitosť a vývoj sa snažilo doteraz zachytiť niekoľko infografík a prezentácií, ponúkame z nášho pohľadu tie najzaujímavejšie.

Veľmi pekná a prehľadná grafika zobrazujúca postupný vývoj rankovacích faktorov od počiatku vyhľadávania až po dnešoch bola vytvorená spoločnosťou Greenlight Marketing (pravý klik-view image):

Periodická tabuľka rankovacích faktorov zasa vznikla na portáli searchengineland.com, veľmi zaujímavé grafické spracovanie, ktoré si môžete stiahnuť v PDF v kompletnej ako aj oklieštenej verzii.

Portál Seomoz.org má veľmi pekne spracovanú sekciu search ranking factors, kde sú aktuálne informácie ako aj predpovede a vývoj do budúcnosti, určite odporúčame tiež pozrieť.