V rubrike Q&A vám každý mesiac prinášame tie najzaujímavejšie postrehy o novinkách a trendoch zo sveta online marketingu. Našich odborníkov sme sa tentokrát spýtali ako bude vyzerať B2B marketing v najbližšej dekáde. Pozrite si našu anketu.

——————–

Juraj Sasko, Partner

B2B marketing je v mnohých krajinách úplne v plienkach. Aj korona dopomohla k tomu, že mnohé B2B firmy začali prehodnocovať svoje výdavky. Mnohé z nich fungovali na veľtrhoch a výstavách a zrazu im tento obchodný a komunikačný kanál na 1 – 2 roky úplne vypadol. V USA je trend objemu B2B e-commerce jednoznačný:

Jednak museli hľadať alternatívy pre obchod aj marketing, a tak isto im zostali v rozpočtoch značné sumy, ktoré sa dali investovať inde. A, prirodzene, online si z tohto koláča ukrojil najviac. Mnoho B2B firiem sa pustilo do prerábok webov, výroby e-shopov či online katalógov. Niektoré išli ešte ďalej a vytvorili showroomy vo VR či mobilné aplikácie pre svojich zákazníkov.

Veľtrhy aj výstavy sa určite vrátia späť. Mnoho firiem však bolo nútených „ošahať” si online, a tak ľahko sa ho nezbavia. A aké sú teda trendy v B2B marketingu na najbližšiu dekádu? Jednoznačne existuje predpoklad, že objem v B2B e-commerce čoskoro predbehne maloobchodný internetový predaj a v najbližších rokoch sa stane štandardom:

  • B2B e-shop alebo samoobslužný online objednávkový systém,
  • virtuálny showroom,
  • digitálny customer support,
  • online katalógy a konfigurátory.

Firmy, ktoré týmto trendom nepôjdu, začnú výraznejšie strácať konkurenčnú trhovú výhodu, takže čím skôr na tento vlak firmy naskočia, tým lepšie.

 

Ján AndrejkoJán Andrejko, Head of Strategy

V najbližšej dekáde sa B2B marketing v niečom priblíži B2C marketingu. Mnohé firmy si uvedomia, že len silný obchodný tím nestačí. Musí ho dopĺňať marketing s rôznymi digitálnymi nástrojmi, aby držali krok s konkurenciou a vytvárali si lepšie vzťahy s partnermi a potenciálnymi partnermi. Rozhodne sa firmy budú čoraz viac obracať na sociálne siete špecifické pre B2B vzťahy, ako LinkedIn, ale budú hľadať partnerov aj inde a komunikovať na širšie publikum. Táto komunikácia musí byť efektívnejšia a zároveň čo najviac personalizovaná, čo sa čiastočne dosiahne pomocou automatizácie a použitím umelej inteligencie. Komunikácia bude tiež viac zameraná na budovanie značky, ďalším silným trendom v B2B marketingu budú aj brandové kampane.

 

  Matúš Lovás, Managing Director

V najbližšej dekáde očakávam v B2B marketingu lepšie prepojenie a prehĺbenie aktivít medzi obchodnými a marketingovými tímami. Veľa firiem aktuálne funguje spôsobom, že obchodné tímy netušia, aké marketingové aktivity sa robia v rámci firmy a, naopak, marketingové tímy nezohľadňujú obchodné ciele a potreby obchodu. Nastavenie spoločnej synergie týchto dvoch tímov a ich aktivít dokáže B2B firmám pomôcť oveľa rýchlejšie a efektívnejšie dosiahnuť ich ciele. Jednotlivé tímy sú viac informované, majú ucelenejší obraz o spoločných aktivitách a dokážu robiť lepšie rozhodnutia. Či už je to na úrovni strategických rozhodnutí, ale aj na úrovni taktít, výberu vhodných marketingových kanálov, oslovenie správnych cieľových skupín, príprave obsahu a následnom spoločnom reportingu výsledkov jednotlivých aktivít. V nadväznosti na toto očakávam aj častejšie využívanie nástrojov marketingovej automatizácie, ako Hubspot alebo Active Campaign. Pre využívanie týchto nástrojov bude potrebné vzdelávať ľudí, ktorí s nimi budú vedieť pracovať, spravovať ich a využívať čo najefektívnejšie.

 

Peter Svatoň, Head of SEO

Predpokladám ešte väčšie prehĺbenie automatizácie a využívanie umelej inteligencie pre sales procesy. Toto prinesie ešte dokonalejšiu segmentáciu potenciálnych leadov a jednoduchší výber správnej obchodnej metódy na premenenie leadu v zákazníka. Na začiatku celej automatizácie bude stáť potreba zbierať veľké množstvo presných dát (big data) a ich správna interpretácia. Vďaka automatizácii sa skráti čas na uzavretie obchodu a na druhej strane sa zvýši konverzný pomer.

 

Ľuboš Sabo, Head of Sales

Posledné obdobie ukázalo, že B2B firmy prestávajú vnímať svoju prezentáciu v online prostredí ako „nutné zlo“ a, naopak, začínajú viac využívať jeho rastúci potenciál. Napriek tomu stále vnímam ako zásadný nedostatok množstva týchto firiem slabé webové stránky.

Majú dobrú príležitosť pripraviť nové weby, ktoré budú digital first, vyladené po UX, obsahovej aj SEO stránke. Množstvo B2B produktov sa dá predávať online, a preto začnú vznikať nové B2B e-shopy. Očakávam tiež nárast social sellingu. Obchodní zástupcovia budú ešte viac využívať LinkedIn alebo iné siete na predaj a zároveň budú využívať obsah generovaný marketingovým oddelením ich firmy. Dôležité teda bude aj zladenie marketingu a obchodu tak, aby obe oddelenia sledovali spoločné ciele a stratégiu. Ešte by som spomenul dôležitosť značky, ktorá počas koronakrízy narástla. Množstvo firiem prežilo (alebo sa lepšie zotavuje z krízy) práve vďaka sile svojej značky. Verím, že tento fakt sa prejaví aj v B2B segmente.