V poslednej dobe sme vo VISIBILITY pre našich klientov zabezpečovali niekoľko Facebook kampaní, ktoré boli smerované na Facebook stránky. Pri vytváraní reklám sme sa stretli s jedným nepríjemným obmedzením – nie je možné zmeniť titulok reklamy. Toto obmedzenie sa týka iba Facebook stránok, ak odkazujete na inú webovú stránku, tak titulok zmeniť môžete. Ak je názov vašej FB stránky dlhší ako 25 znakov, tak sa nezobrazí celý, ale len prvých 25 znakov a tri bodky, čo samozrejme nevyzerá dobre a hrozí, že užívateľovi nebude jasné posolstvo zobrazovanej reklamy. Okrem toho pri promovaní nemôžte zmeniť obrázok reklamy, čo sa tiež dá len pri externých webových stránkach. Existuje jedno riešenie, ktoré vás síce pripraví o niektoré výhodi a možnosti pri promovaní FB stránok, ale na druhej strane vám umožní upraviť reklamy podľa vašich predstáv.

1

Pri vytváraní reklamy si nezvolíme ako cieľovú stránku konkrétnu FB stránku, ale zvolíme si možnosť externej URL a následne vložíme URL adresu FB stránky. Reklama teda bude smerovať tam, kam chceme a navyše môžeme zmeniť jej titulok a obrázok. Je to užitočné vetdy, keď potrebujete vytvoriť viac variant reklám a postupne tak nájsť tú, ktorá je najúčinnejšia alebo chcete reklamu cieliť na viac cieľových skupín a pre každú zvolíte iný titulok a obrázok.