Vo väčšine štátov je najpoužívanejším vyhľadávačom Google. A nie je tomu inak ani na Slovensku. Častokrát práve podiel na trhu určuje aj výber PPC (pay-per-click) systému. Globálne štatistiky hovoria, že Google so svojimi 89% v celosvetovom meradle drží prvenstvo nielen vo vyhľadávaní, ale aj vo využívaní PPC systémov. Vďaka tomuto je možné relatívne jednoducho zacieliť kampaň na viacero krajín. Tu však treba brať na zreteľ špecifiká daného trhu.

 

 Slovensko

Nespochybniteľným víťazom je určite Google so svojim 98,66% podielom. A teda najčastejšou voľbou je práve Adwords. V poradí hneď druhým je úspešný Slovenský PPC systém Etarget. Úspešný preto, lebo sa mu podarilo preraziť aj na zahraničných trhoch, ako Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Srbsko, Rumunsko a Chorvátsko. Samostatnou kategóriou je reklama na Facebooku, ktorá je všetkým známa a netreba ju zvlášť predstavovať. Posledným percentom sa pripája český systém Sklik fungujúci na Seznam.cz

 

 

 Česká republika

Nám veľmi blízky český trh ma jednu zvláštnosť. O prvú priečku vo vyhľadávaní sa bijú Seznam a Google. Štatistiky uvádzajú rôzne čísla, avšak jazýček váh sa viac prikláňa k Google.cz. No nič to nemení na fakte, že Sklik patrí k vyhľadávaným systémom a stále sa teší veľkej obľube ako klientov tak aj agentúr.

 

 

Európa

Najväčšie európske „špeciality“: V Poľsku je ňou sociálna sieť Gadu-gadu so svojím reklamným systémom založenom na princípe PPC, v Rusku je to zase obľúbený vyhľadávač Yandex .Určite sa pýtate ako sa v tom má človek vyznať? Úlohou dobrej agentúry nie je len správne nastavenie kampane a optimalizácia ale aj výber vhodného reklamného priestoru, ktoré často rozhoduje o úspešnosti kampane.