Analytik. Osoba hĺbavá, dumavá, ktorá rada premýšľa o problémoch a rozmýšľa o tom, aké by to bolo, keby… Čo, ak by sa… Ak by sa niečo zmenilo, nastane…

Žije si vo vlastnom svete, na svojom vlastnom piesočku, vo svojej vlastnej analytickej realite. Pre niekoho môže analytik pôsobiť ako nový druh super človeka – homo analysiensis, pre iného ako troška inovovaná verzia homo erectus. Kde je však pravda? Aký je správny analytik? A kto je to vlastne?

Nad týmito otázkami som si lámal hlavu v holandskom Leidene počas druhého týždňa medzinárodnej analytickej akadémie (IAA). Zistil som, že nie všetkých analytikov treba hádzať do jedného vreca. Treba si ich pekne porozdeľovať a urobiť v nich poriadok. Veď ortodoxný analytik ma rád veci na poriadku! Pekne zaškatuľkované a prehľadné.

Na svete sa nachádza niekoľko základných druhov analytikov. Líšia sa svojimi schopnosťami a vlastnosťami. Tu je ich hierarchické rozloženie:

Analytik všeobecný – analyticus vulgaris

Je to najmenej vyvinutý druh analytika . Môže sa ním stať v podstate ktokoľvek, kto húta o problémoch a premýšľa o nich. Veľké problémy rozkladá na menšie celky a trávi nad nimi svoj čas. Často si tento druh neuvedomuje svoju existenciu, avšak viac rozvinuté druhy analytikov ho dokážu odhaliť. Vo svojich analýzach sa zameriava na veci všeobecné, každodenné. I na triviálne otázky (Aké bude počasie? Ako sa máš?…) zväčša odpovedá formulkou: Záleží od okolností.

Proces dokáže vyhodnotiť, ale nepriraďuje jednotlivým krokom hodnotu. Dokáže len zhodnotiť, ktorý krok bol najdôležitejší.

Praktická otázka na rozmýšľanie pre všeobecného analytika: Ktorý krok bol najdôležitejší pre sobáš?

ktorykrok-je-naj

Jazykový analytik – analyticus linguesensis

Na tento typ analytika som narazil v Holandsku. V tejto krajine existujú priam skleníkové podmienky na jeho výskyt. Čo zistí taký jazykový analytik pri pobyte v Leidene? Všimne si pár skutočností: Holandština je krásny jazyk, ktorý patrí do rodiny germánskych jazykov. Vyznačuje sa však jedným špecifikom.

Ostrým chrapľavo-rengavým CH. Toto CH sa vyskytuje viac-menej všade tam, kde je v texte písmeno G.

Preto veta:

Gustav gúľa magickú guľu pred Grassalkovichovým palácom.

by bola Holanďanom prečítaná ako:

CHustav CHúľa maCHickú CHuľu pred CHrassalkovichovým palácom.

Jazykový analytik teda dokáže po pár týždňoch v Leidene vytvoriť svoj vlastný anglicko-holandský slovník, do ktorého patria napríklad:

Log in – loCH in

Google – CHooCHle

Gif  image – CHif image

Plugin – pluCH in.

Webový analytik – analyticus webensis

Pohybuje sa výlučne len na webe. Pozná zákutia rôznych programov, ako Google Analytics, avšak orientuje sa len vo webovej analytike. To, čo nie je online, neexistuje. Jeho jediným revírom je internet. Rád číta a diskutuje v diskusných fórach a často si pozrie video s nejakým zaujímavým video návodom. Komunikuje výlučne len s inými webovými analytikmi.

Webový googlový analytik – analyticus googlus webensis

img_7752

Webový analytik sa vyvinie do tejto formy pri návšteve Googlu. Táto návšteva spôsobí neskutočný nával emócií. Nastáva u neho pocit nadšenia, zvyšuje sa sebavedomie a zlepší sa nálada. Webový analytik sa cíti výnimočne a dosahuje vyšší výkon.

img_7784

Potom dokáže vytvoriť i takýto kreatívny štítok na WC :).  

DASE analytik – analyticus DASEnsis

Je to najvyššia poznaná forma analytika. Preberá vlastnosti nižších foriem a rozvíja ich.

Kombinuje jablká s hruškami, pričom tieto dáta skutočne dávajú zmysel a sú relevantné.  Zamýšľa sa nad takými vecami, nad ktorými sa nižšie vyvinuté formy analytikov nepozastavujú. Uvažuje o tom, prečo sa pri daždi predá menej okuliarov, prečo je návštevnosť stránky nízka, čo sa dá zlepšiť a optimalizovať. Uvažuje komplexne a dokáže poradiť. Pozná aj iných analytikov v iných krajinách a iných analytických organizáciách (RankingCheck, AWE, MaxLead), s ktorými si vymieňa svoje analytické know-how. Dokáže rozprávať minimálne dvoma svetovými jazykmi, je sebavedomý, rád diskutuje a predovšetkým nájde vždy kreatívne riešenie. Na Slovensku sa zatiaľ vyskytuje len 5 takýchto jedincov. Preto je DASE analytik pod najvyššou ochranou VISIBILITY.

Ako sa starať o analytika?

Starostlivosť o DASE analytika veru nie je jednoduchá. Vyžaduje si neustálu pozornosť a veľa impulzov na analyzovanie. Preto je pri starostlivosti dôležitý každý jeden detail. Avšak pri správnej údržbe a opatere sa dokáže DASE analytik zmeniť na šťastného DASE analytika…

Program, workshopy a vzdelávanie:

O šťastie DASE analytikov sa môže postarať iba správne vzdelávanie. A tak nás, piatich dobrodruhov, VISIBILITY poslala do Leidenu. Bol tam pre nás pripravený odborný program plný prednášok a praktických úloh. Pochopiť správne fungovanie Google Analytics je esenciálne a nevyhnutné. Zamýšľať sa nad atribúciou, e-commerce a prezentovaním dát je pre DASE analytika zaujímavé ako pre futbalistu hra s loptou.

Ubytovanie:

img_20161026_174524247_hdr

V Holandsku bolo o nás postarané veľmi dobre. Platí totiž pravidlo: ubytovanie na zámku prináša väčšiu motiváciu a vyšší výkon. A viacej možností na kreatívne rozmýšľanie: predstavte si napríklad, o koľko pomalšie pláva kačička cez to zelené jazierko na obrázku oproti jazierku s priezračnou vodou…

Voľný program:

K mottu: work hard, play hard, patrí i druhá časť: play hard. Preto sme sa zúčastnili i prehliadky Amsterdamu s návštevou všetkých zaujímavých zákutí tohto nádherného mesta.

img_20161027_175818625_hdr

Ako spoznať, že je analytik šťastný?

To, že je analytik šťastný, sa pozná na základe toho, že je na jeho tvári široký úsmev, avšak zároveň je badať, že niekde vzadu za týmto širokým úsmevom sa skrýva neustále nad niečím rozmýšľajúci mozog.

Preto analytik stále tvorí niečo nové. Napríklad Ódu na analýzu

Óda na analýzu

Myslíš, že sa ťa to netýka?

Tá krásna veda analytika?

Keď z hlavy sa ti parí?!

Pri rozmýšľaní ti tvár žiari!

Pýtaš sa: prečo to tak je?

Kam moje dumanie dospeje?

Prečo tento stĺpcový graf

vyzerá, sťaby ho prešiel vlak?

Na všetky tieto otázky

nikdy nepozeraj bez lásky.

Vždy sa tak krásne usmeješ,

keď k odpovedi dospeješ.

Či už informatik, či filmovy kritik.

I ty môžeš byť raz analytik!

Chce to však kus odvahy,

jedného dňa sa analýza podarí!

Spokojne budeš chodiť spávať,

keď nás analýza bude spájať,

otázok a odpovedí nech je veľa.

To si každý analytik zo srdca želá!

A keď dočítal si sa až sem,

prajem ti ešte krásny deň.

Dobrá rada na záver:

Ked budeš mať existenčnú krízu,

radím ti, sprav si analýzu!

Aj tu platí heslo: šťastný analytik – dobrý analytik. A k šťastnému analytikovi sme sa po druhom týždni analytickej akadémie priblížili ešte viac.