Hlavnou ideou projektu International Analytics Academy (IAA), ktorý VISIBILITY spustila na začiatku októbra, bolo vytvorenie medzinárodného centra webovej analytiky v Bratislave, ktoré by zastrešovalo potreby nielen slovenského trhu, ale i medzinárodné projekty.

K jej vytvoreniu bolo niekoľko dobrých dôvodov:

Prvým z nich je neustále sa meniaci trh. Online marketing je dôležitý pre všetky firmy, ktoré sa snažia poznať svojich zákazníkov. Poznať to, ako sa správa používateľ webovej stránky, mobilnej aplikácie, prípadne elektronického kiosku počas prehliadania a kúpy je dôležité na správne cielenie a zefektívnenie marketingu.

Ďalším dôvodom je určovanie úspešnosti alebo neúspešnosti marketingovej stratégie. Tá sa dá pomocou zozbieraných dát vyhodnotiť, pričom webový analytik dokáže poradiť a navrhnúť, čo treba zlepšiť a čo z marketingovej kampane odstrániť, prípadne upraviť.  

V neposlednom rade je možné na základe analýzy dát vytvoriť produkt atraktívnejší pre zákazníka. Analýza napomáha zjednodušeniu nakupovania, identifikácii problémov webových stránok či zvyšuje potenciál predaja produktov a služieb.

Všetky tieto dôvody vedú k spoločnému cieľu: k zvyšovaniu celkovej predajnosti. A to na základe dát získaných analýzou. Firmy si začínajú uvedomovať, že tzv. data-driven rozhodnutia sú pre ne podstatné, a preto si nechávajú poradiť od webového analytika.

Prečo však International Analytics Academy?

Webová analytika je relatívne mladý, rapídne sa vyvíjajúci IT smer. Preto je v tomto odvetví fundovaných ľudí ako šafránu.

VISIBILITY sa spolu s jej partnerskými zahraničnými agentúrami – RankingCheck (Nemecko), Maxlead (Holandsko) a AWE (Francúzsko) rozhodla zrealizovať International Analytics Academy. Jej cieľ je jednoznačný. Poskytnúť mladým profesionálom vzdelanie, aby dokázali vykonávať web analytiku na najvyššej úrovni. A to na medzinárodnom poli. Títo mladí ľudia zo 4 krajín sú už teraz kolegovia, ktorí spolu pracujú na medzinárodných projektoch, tým sa navzájom obohacujú a pomáhajú si.

Svoje know-how, skúsenosti a vzdelanie im poskytujú tréneri zo všetkých zúčastnených krajín, inštruktori priamo z Googlu, ako i odborníci z marketingu a IT. Odbornosť je teda zaručená. 🙂

Počas prvých troch mesiacov IAA pocestujú účastníci akadémie do každej z partnerských agentúr, ktorá zastreší ten-ktorý prednáškový týždeň. Zažijú teda 5 týždňov prednášok, workshopov, exkurzií a navštívia i centrálu Google v Amsterdame. V týždňoch medzi tréningami budú účastníci testovať svoje znalosti na praktických príkladoch, budú spolupracovať na projektoch a budú plávať v mori webovej analytiky.

Do portfólia každého účastníka IAA budú patriť:

  •  marketingové a zákaznícke stratégie,
  •  komunikačné schopnosti,
  •  analýza dát,
  •  audit webovej stránky,
  •  KPI,
  •  Google analytics,
  •  Google tag manažér,
  •  vytváranie Dashbordov,
  •  optimalizácia konverzie,
  •  JavaScript a HTML.

Týmto VISIBILITY garantuje svojim zákazníkom špičkovo vycvičený tím ľudí, ktorí dokážu poskytnúť ideálne riešenia a poradenstvo v oblasti web analýzy a vyhodnocovania dát.

Sme radi, že našim zákazníkom dokážeme poskytovať webovú analýzu na najvyššej úrovni. My vás jednoducho ľúbime. 🙂