Raz za čas potrebujeme odmerať rýchlosť internetového pripojenia. Či už je to z dôvodu, že sa vám zdá, že internet ide naozaj pomaly, alebo len chcete zistiť, či poskytovateľ dodáva deklarovanú rýchlosť. Odpoveď na otázku Ako zistím rýchlosť internetu? sa ukrýva na rôznych webových stránkach.

Weby na meranie rýchlosti pripojenia

Rýchlosť internetového pripojenia odmeriate tak, že navštívite jednu z webových stránok, ktoré meranie poskytujú. Napr.:

Meranie rýchlosti pripojenia je bezplatné a často tvorí výsledok viac ako len jeden údaj. 

V meraní sa dozviete, aká je prenosová rýchlosť dát, ale aj odozvu pripojenia, to je takzvaná latencia. Pri rýchlosti dát sa dozviete:

  • aká je rýchlosť odosielanie dát, to je z počítača alebo mobilu na server, a opačne,
  • aká je rýchlosť sťahovania dát, teda zo servera do počítača alebo mobilu. 

Meranie rýchlosti internetu môžete nájsť aj na stránke poskytovateľa vášho pripojenia. Buď ponúka túto službu priamo, alebo vás odkáže na stránku, kde meranie uskutočníte.

Ak vám práve zaviedli nový internet do bytu/domu, odporúčame si ešte v prítomnosti technika rýchlosť internetu hneď po zapojení skontrolovať.

Ak máte podozrenie, že rýchlosť vášho internetového pripojenia kolíše, zopakujte merania v rôznych časových rozostupoch počas dňa.

Rýchlosť internetu sa tiež môže líšiť od toho, či meranie budete vykonávať na počítači, alebo na mobile.