Štandardné rozšírenia reklám vám nemusíme predstavovať. Mali by byť neodmysliteľnou súčasťou reklám vo vyhľadávaní, ktoré prinášajú používateľom viac informácií o vašej firme a zvyšujú mieru prekliku. Vaša reklama je tak väčšia a môžete sa odlíšiť od konkurencie. 

K dispozícii máme tiež automatické rozšírenia reklám, ktoré Google Ads vytvára na základe prognóz, ak by mohli zvýšiť výkonnosť vašej reklamy. Po novom sú kompatibilné aj s kampaňami a reklamnými skupinami, kde používate manuálne rozšírenia. Ak máte teda napríklad vytvorené manuálne rozšírenia o 2 odkazy na podstránky, Google Ads môže automaticky pridať ďalšie dva. Celkovo sa vám tak v reklame zobrazia 4 odkazy na podstránky. 

Aby ste úplne nestratili kontrolu nad automatickými rozšíreniami reklám, začnú sa v priebehu marca zobrazovať prehľady týchto rozšírení na stránke Rozšírenia, kde si ich môžete skontrolovať a v prípade potreby pozastaviť či úplne odstrániť.

Automatické rozšírenie reklám

K dispozícií máme tieto automatické rozšírenia:

  • Rozšírenia o dynamické odkazy na podstránky
  • Rozšírenia o dynamické štruktúrované úryvky 
  • Automatické rozšírenia o adresy a rozšírenia o adresy affiliate partnera
  • Rozšírenia o hodnotenia predajcu
  • Rozšírenia o dynamické popisy

Dostupné automatické rozšírenia môžete nájsť vo svojom účte Google Ads v časti Reklamy a rozšírenia > Rozšírenia, ak vľavo nad tabuľkou v rozbaľovacej ponuke vyberiete Automatické rozšírenia, následne kliknete vpravo nad tabuľkou na ikonu troch zvislých bodiek a vyberiete možnosť Rozšírené nastavenia. Okrem spomínaných rozšírení vyššie, tam v závislosti od oprávnení vášho účtu môžete nájsť aj iné:

  • Dynamické bubliny
  • Dlhé nadpisy reklám
  • Automatické rozšírenia o aplikáciu
  • Rozšírenie o dynamické obrázky