Ak chcete pomocou PPC kampaní rásť, nevyhnutnou súčasťou je testovanie. Výborným nástrojom testovania v rozhraní Google Ads sú Experimenty, ktoré si prešli aktualizáciou

V minulosti bolo pri testovaní nutné vytvárať koncepty, ktoré bolo potom potrebné otestovať samostatne v Experimente. S novou aktualizáciou však môžete test vykonať v jednom kroku. Pri vytváraní experimentu si jednoducho vyberiete kampaň, určíte dĺžku trvania a tiež podiel návštevnosti či rozpočtu, ktorý chcete danému testu prideliť. Výsledky testu, respektíve prebiehajúci výkon, môžete jednoducho sledovať na karte Experimenty.

Testovanie v Google Ads

Čo vám aktualizácia prinesie:

  • úsporu času pri testovaní
  • sprehľadnenie výsledkov
  • jednoduchšie testovanie

Okrem vyššie spomenutého je výrazným plusom aj fakt, že v prípade dobrých výsledkov testu môžete zmeny vykonané v Experimente jednoducho jedným kliknutí implementovať do pôvodnej kampane, čím znížite aj priestor na možné chyby. 

Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/11394472