CEO spoločnosti Meta (predtým Facebook), Mark Zuckerberg, odhalil nové hodnoty spoločnosti.

Snaha o zmenu celospoločenského vnímania spoločnosti Facebook je vyjadrená v otvorenom liste, ktorý poslal Zuckerberg zamestnancom spoločnosti, a kde sú predstavené nové hodnoty spoločnosti Meta s dôrazom na víziu budúcnosti.

Meta (Facebook)

V časoch, keď bola spoločnosť Meta ešte Facebookom, riadila sa heslom „Move fast and break things“. S príchodom Meta spoločnosť dospela a za svoje nové heslo považuje:

 „Give people the power to build community and bring the world closer together“

Čo táto zmena znamená? „Move fast“ je stále jednou zo základných hodnôt spoločnosti. Podstatné je, že táto hodnota už nie je jedinou, ktorá by mala reprezentovať spoločnosť. Vízia spoločnosti Meta je globálnejšia. 

Medzi nové hodnoty spoločnosti Meta patria: 

  • Rýchle napredovanie
  • Zameranie sa na dlhodobý dopad
  • Tvorba úžasných nových vecí
  • Žiť v budúcnosti
  • Priamosť a rešpekt ku kolegom
  • Meta, Metamates & Me

Poslednou hodnotou Meta, Metamates & Me chce Mark Zuckerberg dosiahnuť tímovosť. Podľa jeho slov je spoločnosť Meta o tímovej zodpovednosti. Vzájomná starostlivosť, tak ako o spoločnosť, tak o spolupracovníkov.  

Zdroj: https://www.searchenginejournal.com/mark-zuckerberg-announces-metas-new-company-values