Všetci vieme, že digitálny svet sa mení veľmi rýchlo a každý deň nás prekvapuje novinkami. Niektoré zabehnuté firmy či značky majú s týmito rýchlymi zmenami značné problémy, a preto vytvárajú inovačné centrá a presúvajú sa do veľkomiest. To všetko kvôli tomu, aby sa inšpirovali čerstvými nápadmi, ktoré veľké mestá vedia ponúknuť. Pritom niekedy len stačí pozrieť sa na dáta a informácie, ktoré máme k dispozícii.

V mojom dnešnom článku sa budem venovať analýze dát podľa takzvaných záujmových kategórií, teda affinity groups.

Dáta inak

Nebudeme si klamať. V súčasnosti žijeme v globálne prepojenom a dátovo-orientovanom svete. Všetci hovoria o dátach a všetko začína analýzou a končí vyhodnocovaním krokov, ktoré marketéri robia buď správne, alebo nesprávne.

Jeden môj známy reaguje na väčšinu tvrdení argumentom: Ukáž k tomu dáta”. Každý, kto sa rozhodol pre pokračovanie alebo zrušenie niektorého z marketingových kanálov, tak urobil na základe analýzy dát.

Mnohí marketéri dnes pripisujú veľký význam webovej analytike. To, do akej miery vie byť  digitálny marketing efektívny, zistia len tí, ktorí skutočne využívajú všetky dostupné informácie či dáta a vedia s nimi pracovať.

A tu sa dostávame k podstate toho, prečo je analýza dát potrebná. Jej úlohou je podporovať marketing celkovo, a to z toho dôvodu, aby sme získali jasný prehľad medzi jednotlivými kanálmi a platformami. Iba správne cielenie a kategorizácia cieľovej skupiny môže viesť k výsledkom. Ak svoju cieľovú skupinu dokonale poznáte, môžete vyskúšať nové a efektívnejšie spôsoby oslovovania a vytvárania vzťahov s ňou.

 

Stratégie pre oslovenie cieľovej skupiny

Aj keď je dnešný svet veľmi rýchly, má i svoje pozitíva. Jeho dynamika nám umožňuje nadviazať kontakt s cieľovou skupinou takmer okamžite. Značky i firmy majú k dispozícii množstvo platených, ale i bezplatných komunikačných kanálov, z ktorých si marketéri môžu vybrať ten najrelevantnejší. Nič zložité. Viete predsa, či sa so svojím produktom alebo službou uplatníte viac na LinkedIN alebo skôr na Facebooku či Instagrame. Na to vám stačí vedieť vek, pohlavie alebo záujmy svojich potenciálnych zákazníkov.

Výzva spočíva v niečom úplne inom, a to vo vyhodnocovaní relevantných dát a vytváraní konceptu, ktorý zlepší vnímanie značky či samotného produktu. Technológie i prostriedky na to máme. Treba ich len vedieť správne využiť.

Stratégia oslovovania potenciálnych zákazníkov musí byť vytvorená správne, inak nielenže nebude efektívna, ale môže i uškodiť. Preto by ste sa nad ňou mali poriadne zamyslieť a prejsť svoje vlastné dáta z Google Analytics. Na pomoc si zavolajte aj svojich zamestnancov, ktorí sú s vami stotožnení. To znamená, že rozumejú vašej značke i jej komunikácii s okolitým svetom.

Dashboard v Google Analytics

Základom analýzy dát je už spomínaný Google Analytics (aby som to tu nespamoval celým názvom, ďalej uvádzam len GA). GA disponuje veľkým množstvom užitočných informácií, na základe ktorých vieme správne identifikovať aj cieľovú skupinu. Či tieto dáta budú pre vás podnetom na prehodnotenie štruktúry v platenej reklame, nechám na vás. Na základe reportov, ktorých príklady nájdete v závere môjho článku, by malo byť úlohou každého marketéra hľadanie nových cieľových skupín a efektívnejších riešení, ktoré váš marketing posunú o krok vpred.

Nové potenciálne cieľové skupiny

Dát, ktoré nám GA vie ponúknuť, je veľké množstvo. Na základe informácií o návštevníkoch webovej stránky by vaším cieľom mala byť identifikácia nových cieľových skupín.

Jednou z možností je vytvorenie reportu o affinity groups. Prideľovanie jednotlivca k určitej sociálnej“ skupine môže byť veľmi užitočné. Na základe týchto dát je možné lepšie vyhodnotiť návštevníkov webových stránok a ďalej s nimi pracovať. 

Affinity Groups si môžete pozrieť vo vašom GA a to nasledovne:

1, Affinity groups by Channels nájdete tu 

Report je zoradený podľa jednotlivých kanálov (Search, Display, Social a pod.)

Diplay report

Social report

Affinity_groups_by_Channels_-_Analytics 3

2, Affinity groups by Goals nájdete tu

Report záujmovej skupiny je zoradený z pohľadu konverzií.

Appealing_Affinity_Group_-_Analytics 2 graf

Aké výsledky sa vám zobrazili? Prekvapili vás niektoré záujmové skupiny?